Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date

1 De medische aanstellingskeuring is aan revisie toe
article 1993    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Winter, C.R. de · Putten, D.J. van
Keywords: Medische keuring · Aanstellingskeuring · Nederland · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening
[Abstract]

2 De aanstellingskeuring : een selectie-instrument ?
book 1988    
Author: Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

3 De praktijk van de medische aanstellingskeuring in Nederland ; Een samenvattend verslag van een aantal onderzoeken naar de omvang, uitvoering en kwaliteit van medische aanstellingskeuringen
book 1991    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Kort, W.L.A.M. de · Dam, J.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Nederland · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

4 De medische aanstellingskeuring als selectie-instrument : afgekeurd?
article 1993    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Dam, J. · Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Nederland · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

5 Risicoselectie op de Nederlandse arbeidsmarkt : selectieve aanstelling en afvloeiing van personeel op grond van (vermeende) risico's binnen de Ziektewet en WAO
book 1995    
Author: Andriessen, S. · Veerman, T.J. · Vijgen, J.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · mircheck · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Diplomas · getuigschriften · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

6 Regelruimte regelen : flexibel omgaan met problemen in de personeelsvoorziening op scholen voor voortgezet onderwijs
book 2005    
Author: Frielink, S. · Jongkind, R. · Oeij, P. · Korver, T.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Organisatie van de arbeid · Flexibilisering van de arbeid · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

7 Beter aan het werk : trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting
book 2007    
Author: Jehoel-Gijsbers, G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal Verzuim · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Arbeidsparticipatie · Commerciele Arbeidsbemiddeling · Beeldvorming · Imago · Bias · Stereotypen · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

8 Preventie van loopbaanstranding
bookPart 1996    
Author: Hopstaken, L. · Ziekemeyer, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sollicitatietraining · sollicitatieclubs · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Sollicitaties · Assessment center

9 Slimmer werken in de Zorg : literatuuronderzoek naar nieuwe organisatievormen, veranderingen in personele inzet en gebruik van nieuwe technologie in ziekenhuizen en verpleeghuizen
report 2006    
Author: Kleijn, E. de · Campagne, A.E. · Paagman, H.R. · Smit, M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Innovatie · Kosten van de gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Organisatie van de arbeid · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

10 HR-scan Diversiteit : diversiteit in beeld : handleiding
report 2007    
Author: Vries, S. de · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Discriminatie · Gelijke behandeling · Human resources management en development · HRM · HRD · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Arbeidsvoorwaarden · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[PDF] [Abstract]

11 Diversiteit en taakafstemming : leerprocessen in justitiële inrichtingen en in de geestelijke gezondheidszorg
article 2001    
Author: Glastra, F. · Meerman, M. · Vries, S. de · IJssel, M. van
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Overheidsdiensten · Nederland · Assimilatie · Integratie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Arbeid door migranten · Bedrijfscultuur · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Gevangeniswezen · Geestelijke gezondheidszorg · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

12 Maak slimme combinaties met flexibele arbeid
article 2004    
Author: Leede, J. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Flexibilisering van de arbeid · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Flexibele arbeidsrelaties · Commerciele arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

13 Verplicht aannemen van arbeidsgehandicapten, werkt het?
article 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Indienstneming van gehandicapten · Wet arbeid gehandicapte werknemers · WAGW · Positieve actie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Slovenie
[Abstract]

14 Wet op de medische keuringen
article 2001    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Werknemers · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Uitkeringen bij VUT · Pensioenen · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Abstract]

15 Onderzoeksnotitie: strategische samenwerking tussen uitzenders en inleners : op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en zekerheid
article 2008    
Author: Goudswaard, A. · Leede, J. de · Brugman, T.
Keywords: Workplace · Nederland · Flexibilisering van de arbeid · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Flexibele arbeidsrelaties · Commerciele arbeidsbemiddeling · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Case studies
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date