Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date

1 De oudere werknemer in onregelmatige dienst : een praktijkstudie naar de beleving van verschillende roosterdiensten door ouderen vs jongeren
lecture 2010    
Author: Groenesteijn, L. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Roosters · Werknemers · Ploegendienst · Oudere · Jongere
[PDF] [Abstract]

2 Fatigue in the shipping industry
report 2005    
Author: Houtman, I. · Miedema, M. · Jettinghoff, K. · Starren, A. · Heinrich, J. · Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nachtarbeid · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid
[PDF] [Abstract]

3 Worklife in the Netherlands
report 2006    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Werkdruk
[PDF] [Abstract]

4 Literatuuronderzoek en secundaire analyses naar stress bij ATH-personeel
report 2002    
Author: Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Ergonomics · Politie · Stress · Carriereplanning · Loopbaanplanninge · Kwaliteit van de arbeid · Ploegendienst · Werknemers
[PDF] [Abstract]

5 De differentiële effekten van verschillende ploegendienstroosters en het dagdienstrooster op het psycho-somatisch en psycho-sociaal welzijn van de betrokkenen: een empirische studie in de Nederlandse industriële praktijk
book 1988    
Author: Jansen, B. · Uit de Weerd, F.
Keywords: Workplace · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Nederland · Sociale psychologie · Industriele sector · Secundaire sector · Welzijn
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidstijden en ziekteverzuim : onderzoek naar het effect van afwijkende werktijdregelingen op veiligheid, gezondheid, vrije tijd en ziekteverzuim van werknemers
book 1995    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Verboon, F.C. · Berg, T.D.P.J. van den
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden
[PDF] [Abstract]

7 De arbeidssituatie en gezondheid van verpleegkundigen in dagdienst en wisselende dienst
article 1993    
Author: Deursen, C.G.L. van · Mul, C.A.M. · Smulders, P.G.W. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Gezondheidszorg · Nederland · Verpleegkundigen · Arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

8 Verdeeld advies werkgevers en -nemers over herziening Arbeidswet 1919
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidswet · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · SER · Sociaal-economische raad
[PDF] [Abstract]

9 Mag het een mannetje minder zijn? : onderzoek naar kritieke bezettingsgraad bij productie-plants
article 2001    
Author: Gort, J. · Lemkowitz, S.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische producten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Chemische industrie · Procesindustrie · Technologie
[Abstract]

10 Een gezond rooster als basis : leefwijze ploegendienstwerkers verhoogt risico op gezondheidsklachten
article 2002    
Author: Graaf, A. van de · Gort, J.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychische factoren · Arbeid · Invloed vermoeidheid op arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

11 Maatwerk voor ploegendienst : vitaal is goed voor allemaal!
report 2014    
Author: Verbiest, S. · Goudswaard, A. · Bosch, T. · Haan, B. · Ducheine, W.
Keywords: Workplace · Productiviteit · Gezondheid · Ploegendienst · Flexibiliteit · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Afwijkende werktijden : deelrestulaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de TNO Arbeidssituatie Survey
report 2007    
Author: Hooff, M.L.M. van · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nachtarbeid · Overwerk · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Werk-thuis conflict · Leeftijd · Geslacht
[PDF] [Abstract]

13 Individueel roosteren in de ploeg
book 2015    
Author: Hijmans, A. · Kooi, J. · Tweel, H. van den · Goudswaard, A. · Groen, S. · Leede, J. de · Vos, P.
Keywords: Workplace · Ploegendienst · Roosters · Werknemers · Maatwerk · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Werken bij nacht en ontij: wat zegt de wetenschap over nachtarbeid?
article 2005    
Author: Goudswaard, A. · Groot, E. de
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsproductiviteit · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Nederland · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Stress · Geestelijke overbelasting · Welzijn · Bioritme · Rust · Slaap
[PDF] [Abstract]

15 Implications from a change in tour and leave length from 2-2 to 3-3
report 2015    
Author: Keijzer, L.E. · Verbiest, S.E. · Dorenbosch, L.W. · Eerenbeemt, J. van den · Krause, F. · Zwieten, M.H.J. van · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Ploegendienst · Roosters · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

16 Arbeid : kennisinvesteringsprojecten
report 2017    
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Flexibel werken · Werknemers · Werkgevers · Doorwerken · Ploegendienst · Gezond · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

17 Nieuw ploegendienstrooster bij Corus is gezond : ijzervreters
article 2009    
Author: Leede, J. de · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Continu-dienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · Arbeidsduur · Ploegendienst · Continu-arbeid · Ploegenarbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfsgezondheidszorg · Vermoeidheid · Hoogovens · Nederland
[Abstract]

18 De pijn van ploegendienst: bezwaarlijke werktijden onder de loep
article 2018    
Author: Ven, H. van de
Keywords: Workplace · Ploegendienst · Gezondheid · Veiligheid · Werktijden · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Arbeid : kennisinvesteringsprojecten
report 2015    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Flexibel werken · Werknemers · Werkgevers · Doorwerken · Ploegendienst · Gezond · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date