Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Slim produceren voor veeleisende en turbulente markten
report 1997    
Author: Vink, P. · Jacobs, D. · Mathu, T.J.J.
Keywords: Workplace · Productiemanagement · Productieorganisatie · Productie · Productiestructuur · Vraag markt aanbod
[PDF] [Abstract]

2 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel I : samenvatting, probleemstelling en opzet van het theoretisch en verkennend empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

3 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel II : de resultaten van het empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

4 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel III : de resultaten van het empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Enquetes · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

5 Marketing tijdens productontwerp
article 1998    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.A.P.
Keywords: Workplace · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Human factors · Marketing · Marktonderzoek · Clienten · Klanten · Productiemanagement · Productieorganisatie · Internationaal
[Abstract]

6 Ontwikkeling van ergonomische richtlijnen ten behoeve van logistieke planningsfunkties in de staalindustrie waarin geautomatiseerde planningssystemen worden gebruikt : eindverslag EGKS-project
book 1991    
Keywords: Logistics · Nederland · Ergonomie · Psychische arbeidsbelasting · Hoogovens · Industriele automatisering · Informatie · Planning · Productiemanagement · Productieorganisatie · EEG-landen · IJzer · Staal · Ferro-legeringen · EGKS
[PDF] [Abstract]

7 New production concepts in the clothing industry : new ways of work for unpredictable markets : results from a European survey
book 1994    
Author: Dhondt, S. · Peeters, M.H.H.
Keywords: Workplace · Innovatie · Confectieindustrie · Productiemanagement · Productieorganisatie · Productiemethoden · Naaimachines · Job rotation · Overplaatsing · Herplaatsing · Decentralisatie · Centralisatie · Human resources management en development · HRM · HRD · EEG-landen · Kledingindustrie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date