Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Werken en leven in balans: TNOspecial september
report 2004    
Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Nossent, S. · Halewijn, I. · Grundemann, R. · Korver, T. · Vries, S. de · Proper, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkgevers · Productiviteit
[PDF] [Abstract]

2 Werken en leven in balans
article 2004    
Author: Louwrier, N.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkgevers · Productiviteit

3 Arbodiensten scoren onvoldoende : kleine bedrijven verdienen extra aandacht
article 1996    
Author: Klein Hesselink, J. · Allegro, J.T. · Praag, B.M.S. van
Keywords: Workplace · Productiviteit · Arbodiensten · Kleinbedrijf · Ziekteverzekering
[PDF] [Abstract]

4 Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur : naar een comfortabele, innovatieve, productieve en duurzame kantoren
book 2009    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Kantoor · Vergaderen · Staand · Innovatie · Meubilair · Productiviteit

5 Topprestaties in de maakindustrie. Innoveren met impact
report 2010    
Author: Jansen, E. · Ludlam, E. · Tuinzaad, B. · Rhijn, J.W. van · Bosch, T.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Maakindustrie · Innovatie · Productiviteit · Bedrijven · Flexibiliteit
[PDF] [Abstract]

6 Extra pauzetijd helpt tegen gezondheidsklachten
article 2004    
Author: Schoenmaker, N. · Looze, M. de · Rhijn, G. van · Bosch, T.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Fysieke arbeidsbelasting · Productiviteit
[PDF] [Abstract]

7 Europese ervaringen met sociale economie : werk voor gehandicapten en langdurig werklozen in sociale ondernemingen
report 2008    
Author: Smit, A. · Genabeek, J. van · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Productiviteit · Baten kosten analyse · Organisatiebeleid · Innovatie
[PDF] [Abstract]

8 Organisational perspective on market driven efficiency improvement
article 2004    
Author: Jongkind, R. · Korver, T. · Oeij, P. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Productiviteit · Organisatie van de arbeid · Efficiency · Economische politiek · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Overheidsbeleid
[Abstract]

9 Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur
lecture 2009    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Kantoor · Vergaderen · Staand · Innovatie · Meubilair · Productiviteit · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

10 Effecten van kantoorinterieur: naar comfortable, innovatieve, productieve en duurzame kantoren
book 2009    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Kantoorinnovatie · Ergonomie · Kantoorwerk · Creativiteit · Meubilair · Vergaderen · Productiviteit · Planten · Work and Employment · Healthy Living
[Abstract]

11 Blessurerisico overheerst bij werkgever, maar : sportende werknemer productiever
article 2000    
Author: Mossink, J. · Thé, K. · Lingen, P. van · Hildebrandt, V.H. · Velthuijsen, J.W. · Backx, F.
Keywords: Workplace · Sport · Productiviteit · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Welzijn · Verwondingen · Letsels · Ziekte en gezondheid · GVO
[PDF] [Abstract]

12 Pauze! RSI-preventie: inventarisatie van pauzeprogramma's
article 2001    
Author: Thé, K. · Looze, M.P. de
Keywords: Arbeidspauze · Rusttijden · Productiviteit · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

13 M is geen 1 : variabel beleid dat aansluit
article 1998    
Author: Ziekemeyer, M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Productiviteit · Oudere arbeidskrachten · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Ouderenbeleid
[Abstract]

14 Werkdruk en deeltijdwerken zijn soms onbespreekbaar: bedrijfscultuur als struikelblok
article 2003    
Author: Wiezer, N. · Franck, E.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Productiviteit · Arbeidsvoorwaarden · Bedrijfscultuur · Werkoverleg · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

15 Mens sana in corpore arbo : hoeveel winst zit er in fitte werknemers?
article 2004    
Author: Louwrier, N.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Productiviteit · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim · Gezondheid · Atletiek · Gymnastiek · Kosten-batenanalyse
[PDF] [Abstract]

16 Sport in beeld van het MKB
article 1999    
Author: Urlings, I.J.M. · Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Sport · Midden- en kleinbedrijf · Werkgevers · Ziekteverzuimbeleid · Beeldvorming · Imago · Productiviteit · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 The effect of using a laptopstation compared to using a standard laptop PC on the cervical spine torque, perceived strain and productivity
article 2004    
Author: Lindblad Berkhout, A. · Hendriksson-Larsén, K. · Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Ergonomie · Productiviteit · Handen · Armen · Spieraandoeningen · Computersystemen · Computernetwerken · Registratie · Afbeeldingen · Fotos
[Abstract]

18 Maatwerk voor ploegendienst : vitaal is goed voor allemaal!
report 2014    
Author: Verbiest, S. · Goudswaard, A. · Bosch, T. · Haan, B. · Ducheine, W.
Keywords: Workplace · Productiviteit · Gezondheid · Ploegendienst · Flexibiliteit · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder : hoe bedrijven en regio samen op kunnen trekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei
lecture 2015    
Author: Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsverhoudingen · Bedrijven · Werknemers · Vitaliteit · Productiviteit · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Mogelijkheden voor webbased ondersteuning bij zelfmanagement van Type 2 Diabetes Mellitus
report 2015    
Author: Otten, W. · Rövekamp, T. · Keer, M. · Graaf, A. de · Keulen, H.M. van
Keywords: Health · Diabetes Mellitus · Patienten · Kosten · Productiviteit · Webtool · Zelfmanagement · Gedrag · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date