Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 130 found. Next | Sort by date

1 Tijdbesteding en psychische gezondheid van werkende mannen en vrouwen
article 2003    
Author: Jettinghoff, K. · Ybema, J.F.
Keywords: Gezondheid · Psychische arbeidsbelasting · Werknemers · Tijdsbesteding
[PDF]

2 Werkstress bij de politie : oorzaken van burnout
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Psychische arbeidsbelasting · Burnout · Politie · Stress · Werknemers
[PDF] [Abstract]

3 Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress
dissertation 1996    
Author: Veldhoven, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting
[Abstract]

4 Inleiding op het thema 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie'
article 2004    
Author: Schaufeli, W. · Houtman, I.
Keywords: Psychoneurosen · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

5 Organisational interventions to combat stress risks in the Netherlands : design oriented approach
book 2004    
Author: Oeij, P.R.A. · Houtman, I.L.D. · Vaas, S. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

6 De effectiviteit van FIT : de werking van een loopbaaninstrument voor arbeidsgehandicapten onderzocht
report 2008    
Author: Oomens, P.C.J. · Paagman, H.R. · Giesen, F.B.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Psychische arbeidsbelasting · Competenties · Metingen
[PDF] [Abstract]

7 Handleiding NOVA-WEBA : een vragenlijst om arbeidsorganisatorische knelpunten op te sporen : hernieuwde versie
report 2000    
Author: Kraan, K.O. · Dhondt, S. · Houtman, I.L.D. · Nelemans, R. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Stress
[PDF] [Abstract]

8 Monitoring stress en lichamelijke belasting : constructie en eerste test van een
report 1993    
Author: Houtman, I.L.D. · Hildebrandt, V.H. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Enquetes
[PDF] [Abstract]

9 Vormen jongere werknemers een speciale risicogroep voor arbeidsongeschiktheid op grond van psychische aandoeningen ?
article 1992    
Author: Kompier, M.A.J. · Smulders, P.G.W. · Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

10 Mentaal belasbaarheidsonderzoek biedt zicht op reïntegratie
article 1999    
Author: Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

11 Preventie van psychosociale belasting door het verbeteren van de werkorganisatie
article 2000    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Psychische arbeidsbelasting · Preventie · Luchthavens · Vliegvelden
[Abstract]

12 Werk dat past: arboconvenant sociale werkvoorziening : nulmeting en stand der wetenschap fysieke en psychosociale belasting
book 2002    
Author: Brouwers, A. · Schie, J. van · Blatter, B. · Douwes, M.
Keywords: Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Psychische arbeidsbelasting · Arbeid door gehandicapten · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Convenanten
[PDF] [Abstract]

13 Maatregelen werkdruk en werkstress : catalogus ontwikkeld in het kader van arboconvenanten : stand der wetenschap 2001
report 2001    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Klink, J.J.L. van der · Vaas, S. · Houtveen, J.H. · Frielink, S.J.
Keywords: Work environment · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

14 Werkdruk in Europa : omvang, ontwikkelingen en verklaringen
article 2006    
Author: Houtman, I. · Smulders, P. · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsbelasting · Europa · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Werkdruk in de contractcatering in 2001
report 2002    
Author: Willemsen, M. · Nuyens, M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Horeaca · Bedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendkrachen · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

16 Redenen van psychisch verzuim en de meerwaarde van externe counselling
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Ziekteverzuim · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekenhuizen · Verpleegtehuizen
[PDF] [Abstract]

17 Werken onder druk : een onderzoek naar omvang en factoren van werkstress in Nederland
book 1994    
Author: Diekstra, R.F.W. · Heus, P. de · Schouten, M.H. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Stress · Psychische arbeidsbelasting · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsomstandigheden · Taakinhoud · Taakomschrijving
[PDF] [Abstract]

18 Work-related risk factors for low back pain
dissertation 2001    
Author: Hoogendoorn, W.E.
Keywords: Workplace · Risco-analyse · Hernia · Rugklachten · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Tillen · Arbeidsvoldoening
[PDF] [Abstract]

19 Arbobeleid in ontwikkeling : werkdruk en RSI de belangrijkste problemen
book 1998    
Author: Houtman, I.L.D. · Zuidhof, A.J. · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Arbobeleid · RSI · Chronische klachten · Stress · Psychische arbeidsbelasting · Fysieke arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

20 Welzijn in de ARBO-wet : de toetsingslijst mens en organisatie [The Checklist 'Man & Organisation']
article 1994    
Author: Orden, C.Y.D. van · Gaillard, A.W.K.
Keywords: Defence · Overheidsdiensten · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Leger · Krijgsmacht
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 130 found. Next | Sort by date