Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Begeleiding van zelfstandig ondernemers met psychische klachten: gecombineerde arbeidsdeskundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S. · Bennenbroek, F. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychoanalyse · Psychotherapie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

2 The benefits of interventions for work-related stress
article 2001    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[Abstract]

3 Paarse reintegratie: de Wet Pemba en de Wet REA
bookPart 1998    
Author: Wevers, C.W.J. · Marcelissen, F.H.G. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

4 Factoren die de reintegratie bevorderen en belemmeren
bookPart 1998    
Author: Grundemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

5 Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
report 2007    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date