Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date

1 Geen algemene eisen aan opleiding bedrijfshulpverlener : werkgever moet ook hier 'Zorg op maat' leveren
article 1994    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · EHBO · Rampen · Calamiteiten · Brand · Brandweer · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

2 Evacuatiemiddel biedt helpende hand bij calamiteit
article 1995    
Author: Torenvliet, S.
Keywords: Nederland · Rampen · Calamiteiten · Brand · Brandweer · Lichamelijk gehandicapten · Invaliden
[PDF] [Abstract]

3 Beoordelen van beroepsmatige blootstelling aan chronische toxische stoffen met of zonder drempeldosis via een 8-uurs MAC
article 2001    
Author: Marquart, J. · Scheffers, T.M.L.
Keywords: Workplace · MAC · Maximaal aanvaarde concentratie · Gevaarlijke stoffen · Rampen · Calamiteiten
[PDF] [Abstract]

4 Ontwikkeling en test van een instrument voor het optimaliseren van crisismanagement organisaties
report 2006    
Author: Hiemstra, A.M.F. · Geel, B. van · Gallis, R. · Berlo, M.P.W. van · Rasker, P.C. · Luxemburg, M. van
Keywords: Workplace · Rampen · Calamiteiten · Arbeidsongevallen · Bedrijfsongevallen · Veiligheidsplannen · Arbeidsveiligheid · Leiding geven · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

5 Voorlichting over industriële risico's aan omwonenden : dl 1 achtergrond en ontwerp van een communicatieplan
report 1988    
Author: Stallen, P.J.M. · Boer, J. de · Eijndhoven, J. van
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Nederland · Research · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Rampen · Calamiteiten · Ongevallenpreventie · Veiligheidsvoorlichting · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

6 Werkpakket psychische belasting ambulancezorg
book 2006    
Author: Schmidt, E. · Willems, Y. · Oeij, P.R.A. · Schie, J.P.M. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Agressie · Afwijkend gedrag · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Ambulancediensten · Fysische factoren · Arbeid · Rampen · Calamiteiten
[Abstract]

7 Hoe goed is uw veiligheidsmanagement? : bestaande TNO-audit sluit aan op nieuwe Seveso-richtlijn
article 1996    
Author: Brascamp, M.H. · Steen, J.F.J. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische industrie · Procesindustrie · Rampen · Calamiteiten · Kledingindustrie · Bont
[Abstract]

8 Evaluatie ramp in Bhopal in relatie tot arbeidsveiligheid
book 1987    
Author: Pietersen, C.M. · Bruggeman, J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Rampen · Calamiteiten · Meet en regeltechniek · Procesregeling · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · India · Methylisocyanaat
[PDF] [Abstract]

9 Emergos : checklist voor de inrichting van bedrijfsnoodorganisaties
report 2003    
Author: Vorm, J.K.J. van der · Guffens, R.J.M. · Rosmuller, N.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Police · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Nazorg · Brand · Brandweer · Rampen · Calamiteiten · Noodmaatregelen
[PDF] [Abstract]

10 Arborisico's in de branche kermissen, speeltuinen, pretparken
report 2002    
Author: Lavell, C.F.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Kermissen · Speeltuinen · Recreatieterreinen · Losarbeiders · Seizoenwerkers · Organisatie van de arbeid · Bedrijfstakken · Rampen · Calamiteiten
[PDF] [Abstract]

11 Emergos® checklist voor de inrichting van bedrijfsnoodorganisaties addendum ziekenhuizen
report 2004    
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Police · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Nazorg · Brand · Brandweer · Rampen · Calamiteiten · Noodmaatregelen · Risicoanalyse en preventie
[PDF]

12 Rapportage pilot-audit management bedrijfsnoodorganisatie Erasmus Medisch Centrum conform Emergos® addendum Universitair medische centra
report 2004    
Author: Arentsen, D. · Dill, H.M.C.C.F. · Gallis, H.R. · Vorm, J.K.J. van der
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Police · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Nazorg · Brand · Brandweer · Rampen · Calamiteiten · Noodmaatregelen · Risicoanalyse en preventie

13 Maatregelen voor zelfredzaamheid van burgers in gebouwen en de gebouwde omgeving
article 2014    
Author: Trijssenaar, I.J.M. · Veldhuis, G.J.
Keywords: Safety · Rampen · Veiligheid · Zelfredzaamheid · Maatregelen · Effectiviteit · Kwantitatief · Urban Development · Built Environment · Earth & Environment Human Performances · UES - Urban Environment & Safety TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

14 The feasibility of encouraging inherently safer production in industrial firms
article 2003    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Ashford, N.A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Cleaner Production · Inherent safety · Safety improvement programme · Safety management · Technology assessment · Chemical industry · Safety devices · Implementation · Accident prevention · Economic development · Educational technology · Methodology · Occupational safety · Productivity · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische producten · Case studies · Veilig ontwerp · Milieuhygiene · Rampen · Calamiteiten · Technologie · Productie · Productiestructuur · Risicoanalyse en preventie · Griekenland · Metaalbewerking · Aardolie · Steenkoolverwerkende industrie · Splijt- en kweekstoffen
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date