Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 408 found. Next | Sort by date

1 Vierde periodieke inspectie operatieafdeling 13-10-2014
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L.
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

2 The road to automated driving: Dual mode and human factors considerations
article 2013    
Author: Martens, M.H. · Beukel, A.P. van den
Keywords: Traffic · Mobility · Resilient Organisations · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

3 Integraal sturen op ontwerp, bouw en beheer van ziekenhuizen
article 2014    
Author: Voordt, T. van der
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

4 Modelling freight transport
book 2014    
Author: Tavasszy, L.A. · Jong, G. de
Keywords: Logistics · Infrastructures · Information Society · Resilient Organisations · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

5 Focus op klantenervaring: tips voor een succesvolle omnichannelstrategie
article 2014    
Author: Ploos van Amstel, W.
Keywords: Logistics · Infostructures · Information Society · Resilient Organisations · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

6 Woongedrag en zorggebruik ouderen
report 2014    
Author: Galen, J. van · Poulus, C. · Staalduinen, W.H. van
Keywords: Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Stapelbaan, luxe of noodzaak?
article 2015    
Author: Troost, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability
[Abstract]

8 Abstract Functioneel Model (AFM) scenariostudies met behulp van geprognosticeerde zorgproductie
report 2014    
Author: Verhoeff, O. · Egter van Wissekerke, N.G. · Hinkema, M.J. · Lebesque, L.H.E.M.
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

9 Rapportage Jaarprogramma 2010 Dutch Centre for Health Assets (DuCHA)
report 2011    
Keywords: Architecture and Building · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

10 Berekening businesscase en analyse investeringen (ver)nieuwbouw Nieuw Woelwijck
report 2011    
Keywords: Architecture and Building · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

11 Jaarprogramma VWS 2012 Dutch Centre for Health Assets / Centrum Zorg en Bouw
report 2012    
Keywords: Architecture and Building · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

12 VWS Jaarprogramma kennisontwikkeling, plannen voor 2014
report 2014    
Author: Esch-Bussemakers, M.P. van · Staalduinen, W.H. van · Nauta, N.J.
Keywords: Architecture and Building · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

13 Jaarprogramma VWS 2013 Dutch Centre for Health Assets / Centrum Zorg en Bouw
report 2012    
Keywords: Architecture and Building · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

14 Jaarplan VWS
report 2014    
Author: Staalduinen, W.H. van · Nauta, N.J. · Sijsling, H. · Egter van Wissekerke, N.G. · Huveneers, S.G.
Keywords: Architecture and Building · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

15 Wat is er nodig om de operatieafdeling van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal nog ca. 4 jaar verantwoord te bedrijven
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L. · Verhoeff, O.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

16 Werkstress en de rol van de preventiemedewerker
lecture 2014    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Preventiemedewerker · Werkstress · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SHB - Safe & Healthy Business · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Age and time effects on implicit and explicit learning
article 2014    
Author: Verneau, M. · Kamp, J. van der · Savelsbergh, G.J.P. · Looze, M.P. de
Keywords: Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

18 What is needed to run the surgical department at the Dr. Horacio E. Oduber Hospital in a responsible manner for approximately another four years?
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L. · Verhoeff, O.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

19 Learning from incidents and accidents
other 2014    
Author: Drupsteen, L. · Kampen, J. van
Keywords: Training · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SHB - Safe & Healthy Business · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

20 Ook op de OK groeit het energiebewustzijn
article 2014    
Author: Marel, H. van der
Keywords: Energy · Energy / Geological Survey Netherlands · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 408 found. Next | Sort by date