Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Extra pauzetijd helpt tegen gezondheidsklachten
article 2004    
Author: Schoenmaker, N. · Looze, M. de · Rhijn, G. van · Bosch, T.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Fysieke arbeidsbelasting · Productiviteit
[PDF] [Abstract]

2 RSI te lijf met korte pauzes : literatuur bestudeerd
article 1998    
Author: Ridder, M. de · Delleman, N.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Beroepsziekten · Beeldschermen · Terminals · Repeterende arbeid · Kortcyclisch werk
[PDF] [Abstract]

3 Arbeids- en rusttijden
book 2009    
Author: Goudswaard, A. · Dalen, E.J. van · Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidswet · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden

4 Meerdere korte pauzes verminderen RSI-klachten: praktijkstudies
article 1998    
Author: Delleman, N. · The, K. · Proper, K. · Douwes, M. · Grinten, M. van der · Ridder, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Preventie
[PDF] [Abstract]

5 Pauze! RSI-preventie: inventarisatie van pauzeprogramma's
article 2001    
Author: Thé, K. · Looze, M.P. de
Keywords: Arbeidspauze · Rusttijden · Productiviteit · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

6 Regels beeldschermwerk op komst
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Ergonomie · Oogheelkunde · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

7 Preventie van RSI : oefenen of rusten?: de invloed van actieve en passieve pauzes op de vermoeidheid van de schouderspieren
article 2001    
Author: Boersma, A.L. · Vrusch, T.H.L. · Visser, B. · Dieën, J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Metingen · Meetmethoden · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

8 Slimmer werken en sociale innovatie : integrale organisatievernieuwing
book 2010    
Author: Oeij, P.R.A. · Dorenbosch, L. · Klein Hesselink, J. · Vaas, S.
Keywords: Ergonomics · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Tillen · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Organisatie van de arbeid · Planning · Flexibilisering van de arbeid

9 Korte pauzes zijn effectiever dan lange : doorbreken werkritme essentieel bij aanpak bewegingsarm werk
article 2004    
Author: Schoenmaker, N. · Looze, M. de · Commissaris, D.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[PDF] [Abstract]

10 De arbeidstijdenwet compleet : toelichting, wettekst, register, literatuurlijst
report 1997    
Author: Drongelen, J. van · Vos, P.H.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Medezeggenschap · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Wetgeving · Openbaar bestuur · Bestuursrecht · Strafrecht
[PDF] [Abstract]

11 Slimmer werken in praktijk : voorbeelden van werken in productieve en gezonde banen
report 2005    
Author: Oeij, P.R.A. · Jongkind, R. · Vaas, S.
Keywords: Ergonomics · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Tillen · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Organisatie van de arbeid · Planning · Flexibilisering van de arbeid
[PDF] [Abstract]

12 RSI-maatregelen in de Nederlandse beroepsbevolking
article 2005    
Author: Heinrich, J. · Blatter, B.M. · Bossche, S.N.J. van den · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Ergonomie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

13 Kort en vaak pauzeren ter preventie van RSI
article 1999    
Author: Thé, K.H. · Douwes, M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Arbeid aan de lopende band · Computersystemen · Computernetwerken · Productievermogen · Productiecapaciteit · Preventie
[Abstract]

14 Repetitive strain injuries: deel 2 risicogroepen en interventies
article 1999    
Author: Bongers, P.M. · Ridder, G.M.T. de · Douwes, M. · Houtman, I.L.D. · Thé, K.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidspauze · Rusttijden · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Primaire sector · Agrarische sector · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

15 Kort en vaak pauzeren ter preventie van RSI
article 1999    
Author: Thé, K.H. · Douwes, M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Preventie · Productievermogen · Productiecapaciteit · Arbeid aan de lopende band · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

16 Tijdsduur van beeldschermwerk en Workpace-gebruik in de Banksector : een onderzoek bij ABN AMRO, Fortis en ING
book 2005    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Veilig en Gezond Werken · Beeldschermen · Terminals · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbobeleid bedrijven · Banken · Convenanten · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date