Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Arbostuurgroep geeft in de grote lijnen aan : leidinggevende blijft verantwoordelijk
article 1995    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Gezondheidszorg · Nederland · Arbobeleid bedrijven · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

2 Tevreden, maar het kan beter : tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra
book 2004    
Author: Winters-van der Meer, A.C.M. · Kleefstra, S.M. · Kool, R.B. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Universiteiten · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Prestatie · Welzijn · Patienten
[PDF] [Abstract]

3 Arbeidssituaties en bedrijfsgezondheidszorg in ziekenhuizen : een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO en het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
book 1985    
Author: Smulders, P.G.W. · Bragt, P.C. · Grinten, M.P. van der · Oversloot, J.S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Verpleegkundigen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

4 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 8 : Voorbeelden van loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Geestelijke gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Bejaardenzorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

5 De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
report 1992    
Author: Putten, D.J. van · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Verpleegkundigen · Ziekte en gezondheid · Werkomgeving · Werkomstandigheden · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidstoestand · Enquetes · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

6 Working conditions in hospitals in the European Union
report 1995    
Author: Verschuren, R. · Groot, B. de · Nossent, S.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

7 Rugklachten preventie programma: aanpak ter voorkoming van rugklachten in verpleeghuizen
book 1993    
Author: Bosch, K. · Huppes, G.
Keywords: Workplace · Tillen · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Vakbeweging · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Preventie · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

8 De Arbothermometer afgelezen : audits in de intramurale gezondheidszorg
book 1997    
Author: Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbobeleid bedrijven · Zorgsystemen · Intramurale zorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Zwakzinnigenzorg · Zwakzinnigeninrichtingen
[PDF] [Abstract]

9 Kwaliteitsrichtlijn verpleeghuisbedden
report 1991    
Keywords: Workplace · Nederland · Produktveiligheid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Veilig ontwerp · Vervaardiging van meubels · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

10 Zwaar werk in instellingskeukens aangepakt : training en begeleiding op maat
article 1996    
Author: Knibbe, N. · Beune, E.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Tillen · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Keukenuitrustingen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

11 Breed gezelschap moet prioriteiten vaststellen : verzuimbeheersing en arbobeleid (3)
article 1995    
Author: Heemskerk, F.
Keywords: Werkdruk · Tillen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Tilhulpmiddelen · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

12 Gezond werken aan gezondheid financieel succes : ziekenhuis stelt eigen arbodiagnose
article 1997    
Author: Lorijsen, E. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Preventie · Kosten-batenanalyse · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

13 Blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen : stand der techniek op het gebied van beheersmaatregelen
book 2001    
Author: Tijssen, S.C.H.A. · Hilhorst, S.K.M. · Miedema, E.P. · Kromhout, H.
Keywords: Workplace · Toxicology · Gezondheidszorg · Nederland · Kosten-batenanalyse · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Metingen · Meetmethoden · Convenanten · Arbeidshygienische maatregelen · Gevaarlijke stoffen · Cytostatica
[PDF] [Abstract]

14 Gezondheidsrisico's voor ziekenhuispersoneel als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen en andere belastende factoren : belastende factoren, risicopopulaties, blootstelling, gezondheidsrisico's en aanbevelingen voor preventieve maatregelen : een inventarisatie
book 1989    
Author: Marquart, J.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Laboratoria · Apotheek · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Operatiekamers · Schoonmaakbedrijven · Schoonmaakwerkzaamheden · Ontsmetting · Desinfectie · Gevaarlijke stoffen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene
[PDF] [Abstract]

15 Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
report 2007    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie
[PDF] [Abstract]

16 De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg
article 1990    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbodoc · Nederland · Arbeidsbelasting · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Zwakzinnigenzorg · Zwakzinnigeninrichtingen · Intramurale zorg · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

17 Slimmer werken in de Zorg : literatuuronderzoek naar nieuwe organisatievormen, veranderingen in personele inzet en gebruik van nieuwe technologie in ziekenhuizen en verpleeghuizen
report 2006    
Author: Kleijn, E. de · Campagne, A.E. · Paagman, H.R. · Smit, M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Innovatie · Kosten van de gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Organisatie van de arbeid · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

18 Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management : evaluatie pilotprojecten
report 2006    
Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Scheppingen, A. van · Moonen, C. · Piek, P. · Treur, H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbobeleid bedrijven · Managementmethoden · Methodologie · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Ministerie van onderwijs en wetenschappen · Sociale processen
[PDF] [Abstract]

19 Sectorspecifieke aspecten van personeelsbeleid : ziekenhuizen, grootwinkelbedrijf en ICT
report 2002    
Author: Gründemann, R.W.M. · Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Nederland · Enquetes · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsafdeling · Tertiaire sector · Dienstensector · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Warenhuizen · Grootwinkelbedrijven · Managementmethoden · Personeelsbeleid
[PDF] [Abstract]

20 Houd medewerkers inzetbaar!: leeftijdsbewust personeelsbeleid en de Doorbraak-methode
report 2007    
Author: Lammersen, G. · Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Employability · Bevordering van arbeid door ouderen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsbelasting · Organisatie van de arbeid · Technologische verbeteringen · Thuiszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date