Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 318 found. Next | Sort by date

1 Balans van 30 jaar ziekteverzuimonderzoek : de resultaten van 318 studies samengevat
report 1984    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Research
[PDF] [Abstract]

2 Nulverzuim : een interessant aspect van het ziekteverzuim?
book 1987    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Research
[PDF] [Abstract]

3 Berekening van ziekteverzuim : standaard voor verzuimregistratie
book 1996    
Author: Smits, E.R. · Gringhuis, G.H. · Meurs, G.J. · Knotter, M. · Holling, M. · Leuvensteijn, M. van · Wouters, P.H.M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Statistiek · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie
[PDF] [Abstract]

4 Aan de slag met begeleiding
report 1997    
Author: Baal, J.B. van · Halewijn, I.M.A.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Gemeenteambtenaren · Ziekteverzuimbeleid
[PDF] [Abstract]

5 Bedrijfskenmerken en ziekteverzuim in de jaren zestig en tachtig : een vergelijkende studie
dissertation 1984    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfsleven · Bedrijfscultuur · Research
[PDF] [Abstract]

6 Het ziekteverzuim in 1992 : Jaaroverzicht NIPG-TNO verzuimstatistiek
report 1993    
Author: Sikkema-de Graaff, J.S. · Deursen, C.G.L. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · sociaal verzuim · Nederland · statistieken
[PDF]

7 Een bonte markt in beweging : overzicht van een bloeiende bedrijfstak
article 2000    
Author: Cremer, R.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

8 Innovatie, ergonomie en implementatie: verslag van een Senter-bijeenkomst 'Preventie van arbeidsuitval'
article 2002    
Author: Vink, P. · Breed, N.F.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Innovatie · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

9 Het ziekteverzuim in 1995 : jaaroverzicht TNO-PG verzuimstatistiek
report 1996    
Author: Sikkema-de Graaff, J.S. · Deursen, C.G.L. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

10 Zelf ziekteverzuim analyseren: tips en trucs
article 1994    
Author: Knotter, M. · Veerman, T.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie · Ziekteverzuimbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Voorkom dat verzuimbeleid wegzakt in drijfzand: meten is weten en inzicht is overzicht
article 1994    
Author: Knotter, M. · Veerman, T.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Preventie en arbeid speelt grotere rol bij werk Riagg: nog niet alle instellingen overtuigd maar
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

13 Validatie van een detectie-instrument voor de opsporing van dreigend langdurig verzuim
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

14 Prevention of work related musculoskeletal disorders : setting priorities using the standardized Dutch Musculoskeletal Questionnaire
dissertation 2001    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Spieraandoeningen · Lichaambeweging · Lichaamshouding · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsziekten
[PDF] [Abstract]

15 Dat lossen we op! : ondernemers in het MKB vertellen over tijdelijke vervanging van personeel
book 2000    
Author: Evers, G.G.E. · Feyter, M.M.G. de
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zwangerschapsverlof · Ouderschapsverlof · Personeelsbeleid · Ondernemers
[PDF] [Abstract]

16 Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence?
article 2009    
Author: Hooftman, W.E. · Beek, A.J. van der · Bongers, P.M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Fysieke arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bewegingsapparaat · Ziekten
[PDF] [Abstract]

17 Werkaanpassing bij reïntegratie na ziekte
book 1996    
Author: Vos, E.L. de · Nijboer, I.D. · Heuvel, S.G. van den · Hazelzet, A.M. · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

18 Verzuimproblematiek bij Smurfit Mercurius Verpakking : een INARON case-studie
report 1994    
Author: Wiersma, T. · Mossink, J.C.M. · Dhondt, S. · Schwartz, J.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Methodologie · Probleemgebieden · Papierindustrie
[PDF] [Abstract]

19 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek I
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Beeren, J. · Oeij, K. · Veenhof, T. · West, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

20 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (II)
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Winter, C.R. de · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 318 found. Next | Sort by date