Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date

1 Het arbodienstenpanel : wat zijn de ervaringen bij reïntegratie? : rapportage eerste peiling
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

2 Een stap vooruit op een lange weg : de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen in 10 regio's : effecten op het proces van samenwerken, gedragsverandering van artsen en de tevredenheid bij patiënten
report 2003    
Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Venema, A. · Putten, D.J. van · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Huisartsen · Specialisten · Relatie arts patient · Bedrijfsgezondheidszorg · Sociaal medische begeleiding · Patienten
[PDF] [Abstract]

3 Arts of advocaat : -nWAO verandert de rol van de verzekeringsarts- : opvattingen van verzekeringsartsen over een nieuwe WAO
report 2003    
Author: Willemsen, J.H.B.M.
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Sociaal-medische begeleiding · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Ziekteverzuimbegeleiding
[PDF]

4 Samenwerking van huisarts en bedrijfsarts : een leidraad voor de praktijk
article 2001    
Author: Anema, J.R. · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Nederland
[Abstract]

5 Standaarden en richtlijnen bij begeleiding en reïntegratie : catalogus ten behoeve van arbodiensten
report 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Coffeng, P.P.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Diagnostiek · Sociaal-medische begeleiding · Catalogi · Arbodiensten · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

6 Het arbodienstenpanel : rapportage derde peiling : de ervaringen met één jaar Rea
report 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Vinke, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

7 Hoe ziek is Nederland?
article 2004    
Author: Boer, W. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Nederland
[Abstract]

8 Op de voet gevolgd: onderzoek naar arbeid in het leven van patiënten met een neuromusculaire aandoening
book 2000    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Spieraandoeningen · Arbeid door gehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

9 Bedrijfsartsen over verzuimbegeleiding, een casusonderzoek
article 1999    
Author: Wevers, C.W.J. · Vinke, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Sociaal-medische begeleiding · Persoonlijkheid · Tijdsbesteding · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Het arbodienstenpanel : rapportage vierde peiling : ervaringen met de dienstverlening
report 2002    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

11 Sociaal-medische begeleiding en reïntegratie
book 1996    
Author: Wevers, C.W.J. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Arbeidstherapie · Revalidatie · Assessment center
[Abstract]

12 Onduidelijke positie bedrijfsarts knelpunt voor medisch specialist : samenwerking voor verbetering vatbaar
article 2000    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

13 Arbodienstenpanel : rapportage vijfde peiling : ervaringen met o.a. de Wet verbetering poortwachter
report 2004    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuimbegeleiding · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Preventie · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

14 Begeleiding van werknemers met rug- en psychische klachten vanuit zowel het perspectief van de patiënt als de bedrijfsarts
report 2003    
Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Psychosomatische ziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Relatie arts patient · Patienten · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

15 Kanker in relatie tot werk
article 2003    
Author: Kremer, A.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Kanker · Carcinogenese
[PDF] [Abstract]

16 ME/CVS en werk : een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
report 2003    
Author: Blatter, B. · Berg, R. van den · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Patienten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociaal-medische begeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Het arbodienstenpanel : rapportage tweede peiling
report 1999    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Proper, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Wet REA · Arbeid door gehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

18 Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen
report 2003    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding · Literatuuronderzoek
[Abstract]

19 COPD, werk en reïntegratie onder de Wet Rea
report 2003    
Author: Andries, F. · Jettinghoff, K. · Kremer, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Case studies · Arbeid door chronisch zieken · CARA · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Wet REA · Werkgevers · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

20 Informatie voor werkgevers van jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking
report 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Werkgevers · Indienstneming van gehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Kosten-batenanalyse · Leerwerkplaatsen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wettelijke aansprakelijkheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date