Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 Artsen in niet-curatieve functies en beroepen
article 1994    
Author: Berg, S.A. van den · Kerkhoff, A.H.M.
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

2 Artsen buiten de curatieve zorg: de groei van het aantal niet-curatief werkzame artsen in Nederland 1870-1930
article 1994    
Author: Kerkhoff, A.H.M. · Berg, S.A. van den
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

3 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek I
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Beeren, J. · Oeij, K. · Veenhof, T. · West, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

4 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (II)
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Winter, C.R. de · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

5 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (I): achtergronden van de vragenlijst en het gebruik ervan bij een periodiek odnerzoek voor bouwvakkers
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Beeren, J. · Oei, K. · Veenhof, T. · West, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

6 De wetsvoorstellen TZ/Arbo en hun betekenis voor sociaal-geneeskundigen
article 1994    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF] [Abstract]

7 Effectiviteitsanalyse van gvo/ggz-preventie interventies: ontwikkeling van een analyse-instrument. Analyse-instrument
book 1994    
Author: Driel, W. van · Keijsers, J. · Zaal, K. · Güttinger, V.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Welzijn · Instituut voor onderzoek en voorlichting · Sociale geneeskunde
[PDF] [Abstract]

8 Professionalisering van professionals : een nieuwe opleiding in de sociale geneeskunde
article 2000    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Vakopleiding · Beroepsopleiding · Sociale verzekeringsgeneeskunde · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociale geneeskunde · Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
[Abstract]

9 Bedrijfsgezondheidszorg: werkboek voor het co-assistentschap sociale geneeskunde
book 1992    
Author: Gulden, J.W.J. van der · Senden, T.F. · Docter, H.J.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ongevallenpreventie · Sociale geneeskunde · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Nederland · Checklists · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date