Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders : a cluster randomised controlled design
article 2003    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Kosten · Sociale verzekering · Sociale lasten · Nederland
[Abstract]

2 Omvang en kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid : Een schatting naar diagnose, Nederland 1985
report 1990    
Author: Bergsma, E.W. · Ginneken, J.K.S. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kosten-batenanalyse · Kosten · Sociale verzekering · Sociale lasten · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

3 Economische en juridische factoren en hun relatie met het veiligheidsbeleid van ondernemingen
book 1992    
Author: Laak, P.J.A. van de · Olden, J.T.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbobeleid bedrijven · Kosten-batenanalyse · Kosten van de sociale verzekering · Sociale lasten · Economie · Wetgeving · Rechtswetenschap
[PDF] [Abstract]

4 Kwaliteit meten van reïntegratie prestaties
article 2003    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Concurrentie · Metingen · Meetmethoden · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Kosten van de sociale verzekering · Sociale lasten
[Abstract]

5 Een zorgsysteem voor reïntegratie : een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers
report 1998    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Reijenga, F.A. · Andriessen, S. · Marselissen, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Indienstneming van chronisch zieken · Kosten · Sociale verzekering · Sociale lasten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zorgsystemen · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 4 : Hoezo loopbaanbegeleiding?
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Kosten van de sociale verzekering sociale lasten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date