Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Geen voorrangsbehandeling van werkenden : referentiegegevens over de periode 1993-1995
article 1998    
Author: Kremer, A.M. · Bloemhoff, A. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Therapie · Personeel · Werknemers · Discriminatie · Gelijke behandeling
[PDF] [Abstract]

2 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Buuren, S. van · Heuvel, S. van den
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Therapie · Bewegingsstoornissen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

3 De fysiologische effecten van warmtetoediening op pijn aan het bewegingsapparaat
report 1993    
Author: Does, M. · Vink, P.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Therapie · Hitte · Beweging · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

4 Flinke verschuiving, maar geen revolutie : de verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
article 2004    
Author: Kool, R.B. · Steenbeek, R. · Putten, D.J. van · Visser, E.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Diagnostiek · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[Abstract]

5 The benefits of interventions for work-related stress
article 2001    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[Abstract]

6 RSI: vóórkomen, ontstaan, therapie en preventie
article 2002    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M. · Vet, H.C.W. de
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Therapie · Diagnostiek · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Epidemiologie · Preventieve geneeskunde · Profylaxe
[Abstract]

7 Rapportage geleidelijke werkhervatting
report 2003    
Author: Besseling, J.J.M. · Boer, W.E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Therapie · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · LISV · TICA · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

8 De bedrijfsarts tussen preventie en curatie : de toekomstige rol van de bedrijfsarts
article 2003    
Author: Putten, D. van · Amstel, R. van · Anema, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Preventie · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

9 Werkgever sponsort sport zolang eigen werknemer niet meedoet?
article 1999    
Author: Jans, L. · Backx, F. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Werknemers · Sport · Bedrijfsfitness · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Meer aandacht voor werk : een antwoord op de dreigende tweedeling in de gezondheidszorg
article 1998    
Author: Dijk, F. van · Buijs, P.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Personeel · Werknemers · Organisatie · Gezondheidszorg
[Abstract]

11 Gebrek aan Arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend : van verleden tot heden (1) : de periode tot begin jaren '90
article 2001    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · History · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

12 Psychische aandoeningen
bookPart 2002    
Author: Blonk, R.W.B. · Klink, J.J.L. van der
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Therapie · Diagnostiek · Registratie · Preventie · Epidemiologie · EEG-landen

13 Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
report 2007    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie
[PDF] [Abstract]

14 Werk, uitval en reïntegratie bij patiënten met ME/CVS
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Etiologie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Invloed vermoeidheid op arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Alternatieve geneeskunde · Vermoeidheid · Therapie
[PDF] [Abstract]

15 De verzuimbegeleiding bij rugklachten of psychische klachten en het oordeel van de patiënt
article 2004    
Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Rugklachten · Hernia · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Stress · Geestelijke overbelasting · Relatie arts patient · Therapie
[PDF] [Abstract]

16 Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel
lecture 2006    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie
[PDF] [Abstract]

17 Behandeling en reïntegratie van RSI-patiënten : verkennende inventarisatie van activiteiten en meningen van RSI-deskundige behandelaars
report 2003    
Author: Kraker, H. de · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Case studies · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · TNO
[PDF] [Abstract]

18 Work-related musculoskeletal disorders : back to work report
report 2007    
Author: Pinder, A. · Yeomans, L. · Heuvel, S. van den · Blatter, B. · Verjans, M. · Muylaert, K. · Broeck, V.de · Buffet, M.A. · Nevala, N.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Therapie · Attitude · Gedrag · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

19 Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS : visie en praktijk
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Etiologie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Therapie · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Sociaal-medische begeleiding · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

20 Low back pain, workplace intervention & return-to-work
dissertation 2004    
Author: Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Neurologie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ergonomie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Fysiotherapie · Farmacologie · Therapie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date