Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date

1 De aanvraag van een Rea-voorziening in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Wet REA · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA
[Abstract]

2 Nieuwe WAO-inzichten helaas voor een klein publiek
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

3 Mogelijkheden voldoende, uitvoering kan beter : anderhalf jaar wet Rea
article 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

4 Monitoring ziekteverzuimgegevens
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[Abstract]

5 Evaluatie aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003
report 2004    
Author: Vinke, H. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Minderhoud, K. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

6 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : de rol van de Uvi's
report 2001    
Author: Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sectorraden · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

7 Rapportage geleidelijke werkhervatting
report 2003    
Author: Besseling, J.J.M. · Boer, W.E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Therapie · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · LISV · TICA · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

8 Professionele richtlijn of juridisch kader?
article 2006    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

9 Nieuwe WAO-plannen goed voor werkgelegenheid verzekeringsartsen
article 2005    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

10 De arbeidsgehandicaptentoets in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Nederland · Wet REA · Arbodiensten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

11 Activerende reïntegratie door arbodiensten : een in-company nascholingsprogramma
report 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Coffeng, P.P.C. · Piek, W.S.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

12 Wet verbeterd; poortwachter niet : arbodiensten tevreden over Wvp, maar niet over UWV
article 2005    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

13 Reïntegratie : welke invalshoek, waar op letten? : duidelijkheid nodig over kwaliteitscriteria voor reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · RWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

14 Servicedesk WAO : 'Een gat in de publieke markt'
article 2003    
Author: Zwart, R. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeid gehandicapten · Wet REA · Werkgevers · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[Abstract]

15 Willen de echte reïntegratiebedrijven opstaan!
article 2000    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA
[Abstract]

16 Nog sleutelwerk te verrichten, maar : second opinion-regeling boekt succes
article 1999    
Author: Andriessen, S. · Amstel, R. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

17 Informatisering van reïntegratie : wat voeren de uitvoerders uit? : paper voor Symposium 2001 ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’ Den Haag, 14-15 juni 2001
report 2001    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · TNO
[Abstract]

18 Monitoring ziekteverzuimgegevens
report 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Ziekteverzuimbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

19 Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsdeskundigen
[PDF] [Abstract]

20 Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van reïntegratie
article 2005    
Author: Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Privatisering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen · Bijstandsregelingen · Toeslagen · Toelagen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date