Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Luchtkwaliteitsberekeningen langs en boven de A16 ter hoogte van Breda voor het jaar 2010
report 2003    
Author: Wesseling, J.P. · Weinhold, O.
Keywords: Environment Traffic · Luchtkwaliteit · Verkeer
[PDF]

2 Arbeidsongevallen in het verkeer. Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland?
article 2011    
Author: Venema, A. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Ongevallen · Verkeer · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Safety Culture in het bestelverkeer. Onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijven (niet-transportbedrijven) te motiveren om te investeren in verkeersveiligheid.
article 2011    
Author: Beek, D. van der · Starren, A. · Weerd, R. van
Keywords: Workplace · veiligheid · ongevallen · verkeer · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Fietsen naar het werk als remedie tegen bewegingsarmoede : trap eens wat vaker naar je baas
article 2000    
Author: Proper, K. · Hildebrandt, V. · Urlings, I.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Milieubeleid · Fietsen · Rijwielindustrie · Verkeer · Traffic
[PDF] [Abstract]

5 Veiligheidscultuur transportbedrijven: ongevallen horen niet bij het vak!
article 2003    
Author: Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Nederland · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Verkeer · Traffic · Ongevallenpreventie
[Abstract]

6 Evaluatie pilots van de veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer
report 2003    
Author: Gort, J. · Henstra, D. · Keus, M. · Smeenk, B. · Starren, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Verkeersveiligheid · Ministerie van verkeer en waterstaat · Expediteurs · Cargadoors · Bevrachters
[PDF] [Abstract]

7 Children, physical activity and the environment: Opportunities for multi-sector policy
dissertation 2011    
Author: Aarts, M.J.
Keywords: Movement · Sociale cohesie in de buurt, informele speelruimte en verkeersveiligheid beïnvloeden sterk het beweeggedrag van kinderen. Marie-Jeanne Aarts pleit in haar proefschrift Children, physical activity and the environment voor een multi-sectorale aanpak om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen. Meer bewegen is goed voor de gezondheid en lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Aarts deed onderzoek onder 11.000 ouders en 4.000 kinderen op 42 basisscholen in vier middelgrote steden in Noord-Brabant. Daarnaast betrok zij de ambtenaren uit deze gemeenten bij haar onderzoek. Meerdere factoren bepalen of een kind veel beweegt of sport. Zo spelen het opleidingsniveau van de ouders en hun houding ten opzichte van bewegen een rol. Aarts toont aan dat ook de leefomgeving van belang is. Vooral sociale kenmerken - sociale cohesie en een gevoel van veiligheid - zorgen ervoor dat kinderen buiten spelen en bewegen. Deze kenmerken blijken belangrijker dan de fysieke inrichting zoals groen in de buurt en formele speelfaciliteiten. Ook kwam naar voren dat meisjes minder buiten spelen dan jongens en dat zij dus extra stimulans nodig hebben. Als gemeenten willen dat kinderen meer gaan bewegen moeten zij op verschillende terreinen maatregelen nemen. Niet alleen de sector volksgezondheid, sport en jeugd, maar ook verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu kunnen bijdragen aan een beweegvriendelijke omgeving. Aarts laat zien dat een dergelijke multi-sectorale aanpak van het probleem nog in de kinderschoenen staat. Zij pleit voor grotere bewustwording en meer samenwerking onder beleidsmakers.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date