Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Oorzaken van vermoeidheid bij vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer
report 2003    
Author: Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D. · Evers, M.S.
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Lifestyle · Chauffeurs · Arbeidstijden · Werktijden · Goederenvervoer
[PDF] [Abstract]

2 Inleiding op het thema 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie'
article 2004    
Author: Schaufeli, W. · Houtman, I.
Keywords: Psychoneurosen · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

3 Chronische-vermoeidheidsyndroom in relatie tot arbeid: een verkennend onderzoek naar arbeidsverleden, huidig werk en werkhervatting
article 1998    
Author: Blatter, B.M. · Houtman, I.L.D. · Dormolen, M. van · Graffelman, A.W. · Opmeer, C.H.J.M. · Nagelkerken, L.
Keywords: Workplace · Nederland · Vermoeidheid · Invloed vermoeidheid op arbeid · Arbeid door chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

4 Risicogroepen en risicofactoren bij vermoeidheid onder werkenden
article 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Schaufeli, W.B. · Taris, T.W.
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Invloed vermoeidheid op arbeid · Vermoeidheid · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

5 Chronische vermoeidheid en werk : verslag eerste fase
report 1996    
Author: Dormolen, M. van
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Invloed van vermoeidheid op arbeid · Ziekte en gezondheid · Beroepsgroepen · Gezondheidstoestand · Beroepn · Nederland · Vragenlijst
[PDF] [Abstract]

6 Vermoeidheid in de zeevaart
article 2010    
Author: Houtman, I.L.D. · Starren, A.M.L. · Rost-Ernst, A.E.W.G. · Haaften, A.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Vermoeidheid · Zeevaart · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

7 Effect of two Notebook stands on work posture and productivity
article 2009    
Author: Könemann, R. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Lingen, P. van · Sauvage, S. · Hallbeck, S.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Vermoeidheid · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers
[PDF] [Abstract]

8 Werk, uitval en reïntegratie bij patiënten met ME/CVS
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Etiologie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Invloed vermoeidheid op arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Alternatieve geneeskunde · Vermoeidheid · Therapie
[PDF] [Abstract]

9 Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid
article 2006    
Author: Simons, R · Valk, P.
Keywords: Workplace · Ogen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Rust · Slaap · Vermoeidheid · Bioritme · Biologische klok · Opmerkzaamheid · Alertness · Sensoren
[PDF] [Abstract]

10 Intrinsieke arbeidsoriëntatie en uitputting bij werknemers
article 2008    
Author: Smulders, P. · Ruysseveldt, J. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Modellenonderzoek · Nederland · Enquetes · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Personeel · Werknemers · Arbeidsorientatie · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

11 De arbeidssituatie en gezondheid van verpleegkundigen in dagdienst en wisselende dienst
article 1993    
Author: Deursen, C.G.L. van · Mul, C.A.M. · Smulders, P.G.W. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Gezondheidszorg · Nederland · Verpleegkundigen · Arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

12 Spiervermoeidheid bij lage belasting : Een beschrijving van de fysiologische achtergronden
report 1991    
Author: Meijst, W.J. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Spieraandoeningen · Vermoeidheid · Fysiologie · Lichamelijke zware arbeid · Lichamelijke lichte arbeid
[PDF] [Abstract]

13 Job stress, fatigue, and job dissatisfaction in Dutch lorry drivers: towards an occupation specific model of job demands and control
article 2002    
Author: Croon, E.M. de · Blonk, R.W.B. · Zwart, B.C.H. de · Frings-Dresen, M.H.W. · Broersen, J.P.J.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Vermoeidheid · Bedrijfsautos · Trucks · Vrachtautos · Chauffeurs · Fysieke belasting
[Abstract]

14 Preventie van RSI : oefenen of rusten?: de invloed van actieve en passieve pauzes op de vermoeidheid van de schouderspieren
article 2001    
Author: Boersma, A.L. · Vrusch, T.H.L. · Visser, B. · Dieën, J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Metingen · Meetmethoden · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoek naar effecten van vermoeidheid op de werkhouding van datatypisten
report 1990    
Author: Meijst, W.J. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Schrijfmachinewerk · Typen · Ergonomie · Spieraandoeningen · Metingen · Methoden · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Veiligheid in de luchtvaart: vermoeidheid vormt een groot risico: Position paper TNO voor het rondetafelgesprek over ‘Veiligheidsaspecten en arbeidsomstandigheden in de luchtvaart, op 28 november 2018
report 2018    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Luchtvaart · Life · WHC - Work, Health and Care
[PDF] [Abstract]

17 De invloed van werkeisen en hulpbronnen op uitputting en bevlogenheid
article 2008    
Author: Ruysseveldt, J. van · Smulders, P. · Taverniers, J.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Aanstellingsvoorwaarden · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Vermoeidheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

18 Een gezond rooster als basis : leefwijze ploegendienstwerkers verhoogt risico op gezondheidsklachten
article 2002    
Author: Graaf, A. van de · Gort, J.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychische factoren · Arbeid · Invloed vermoeidheid op arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

19 Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS : visie en praktijk
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Etiologie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Therapie · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Sociaal-medische begeleiding · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

20 Nieuw ploegendienstrooster bij Corus is gezond : ijzervreters
article 2009    
Author: Leede, J. de · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Continu-dienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · Arbeidsduur · Ploegendienst · Continu-arbeid · Ploegenarbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfsgezondheidszorg · Vermoeidheid · Hoogovens · Nederland
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date