Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Vacaturebestand en leeftijdsopbouw van bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen in 1973. verslag van een enquete
report 1974    
Author: Tordoir, W.F. · Koster, J
Keywords: Workplace · Artsen · Verpleegkundigen
[PDF]

2 Validering van een vragenlijstmethode voor het identificeren van personen met handeczeem in epidemiologisch onderzoek
report 1990    
Author: Smit, H.A. · Coenraads, P.J. · Lavrijsen, S.
Keywords: Workplace · Research · Epidemiologie · Eczemen · Handen · Armen · Verpleegkundigen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

3 De arbeidssituatie en gezondheid van verpleegkundigen in dagdienst en wisselende dienst
article 1993    
Author: Deursen, C.G.L. van · Mul, C.A.M. · Smulders, P.G.W. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Gezondheidszorg · Nederland · Verpleegkundigen · Arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

4 Reproductie-toxische effecten bij ziekenhuispersoneel
book 1999    
Author: Peelen, S. · Roeleveld, N. · Heederik, D. · Kromhout, H. · Kort, W. de
Keywords: Work environment · Operatiekamers · Verpleegkundigen · Cytostatica · Anesthesie · Narcosegassen · Arbeidsomstandigheden · Toxicity · Reproduction · Pregnancy · Hospital personnel
[PDF] [Abstract]

5 Het grote gevaar van de zorg : overzicht van arbeidsrisico's van en maatregelen voor verpleegkundigen en verzorgenden
report 2008    
Author: Douwes, M. · Heuvel, S. van den · Sonneveld, H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Verpleegkundigen · Verzorgende beroepen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Cytostatica
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidssituaties en bedrijfsgezondheidszorg in ziekenhuizen : een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO en het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
book 1985    
Author: Smulders, P.G.W. · Bragt, P.C. · Grinten, M.P. van der · Oversloot, J.S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Verpleegkundigen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

7 De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
report 1992    
Author: Putten, D.J. van · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Verpleegkundigen · Ziekte en gezondheid · Werkomgeving · Werkomstandigheden · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidstoestand · Enquetes · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

8 An observation instrument for assessment of work technique in patient transfer tasks
article 2000    
Author: Kjellberg, K. · Johnsson, C. · Proper, K. · Olsson, E. · Hagberg, M.
Keywords: Work environment · Musculoskeletal hazards · Nurses · Observation method · Patient handling · Human experiment · Instrument · Motor performance · Musculoskeletal disease · Nurse · Observation · Patient transport · Reliability · Task performance · Technique · Videorecording · Ward · Work · Back Injuries · Humans · Nursing · Occupational Health · Reproducibility of Results · Task Performance and Analysis · Transportation of Patients · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Research · Verpleegkundigen · Spieraandoeningen · Intern transport · Patienten · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

9 Job strain in relation to ambulatory blood pressure, heart rate, and heart rate variability among female nurses
article 2004    
Author: Riese, H. · Doornen, L.J.P. van · Houtman, I.L.D. · Geus, E.J.C. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Vrouwenarbeid · Fysieke arbeidsbelasting · Verpleegkundigen · Psychische arbeidsbelasting · Vrouwen · Hart en vaatziekten · Mannelijke arbeidskrachten · Arbeid door mannen · Decision latitude · Job demand · Real life · Risk factor, cardiovascular · Support, social · Women · Work stress · Cardiovascular disease · Working conditions · Cardiovascular risk · Decision making · Diastolic blood pressure · Heart rate variability · Leisure · Occupational hazard · Population research · Prediction · Questionnaire · Sex difference · Sleep · Social status · Systolic blood pressure · Work environment · Adaptation, Psychological · Adult · Blood Pressure · Cardiovascular Diseases · Female · Heart Rate · Humans · Longitudinal Studies · Middle Aged · Multivariate Analysis · Netherlands · Nurses · Occupational Exposure · Regression Analysis · Risk Factors · Social Support · Stress, Psychological · Workload
[PDF] [Abstract]

10 Job strain and risk indicators for cardiovascular disease in young female nurses
article 2000    
Author: Riese, H. · Houtman, I.L.D. · Doornen, L.J.P. · Geus, E.J.C. de
Keywords: Workplace · Decision latitude · Fasting insulin · Insulin resistance syndrome · Job demands · Lipids · Antigen · Cholesterol · Fibrinogen · High density lipoprotein cholesterol · Insulin · Oral contraceptive agent · Plasminogen activator inhibitor 1 · Tissue plasminogen activator · Triacylglycerol · Adult · Age · Blood pressure · Body mass · Cardiovascular disease · Cardiovascular risk · Cholesterol blood level · Decision making · Fibrinogen blood level · Insulin blood level · Job performance · Lipoprotein blood level · Oral contraception · Questionnaire · Risk factor · Social support · Stress · Triacylglycerol blood level · Work capacity · Work schedule · Workload · Body Mass Index · Cardiovascular Diseases · Female · Fibrinogen · Humans · Job Satisfaction · Lipoproteins · Middle Aged · Nurses · Werkdruk · Verpleegkundigen · Hart en vaatziekten · Vrouwen
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date