Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Een nieuw Bint in de gront : Sociale verzekeringsgeneeskunde bij het fin de siècle
lecture 1993    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Health · Arbodoc · Sociale verzekeringsgeneeskunde · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[PDF] [Abstract]

2 Sociaal-medische begeleiding: modegril of uitdaging?
article 1990    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Bedrijfsgezondheidszorg · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Verzekeringsgeneeskundige controle
[PDF] [Abstract]

3 Psychologische aspecten van claimbeoordeling te
book 2002    
Author: Kerstholt, J.H. · Boer, W.E.L. de · Jansen, E.J.M. · Bollen, D. · Rasker, P.C. · Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Psychologie · Clienten · Klanten · TNO
[Abstract]

4 Deskundigheidsprofiel bedrijfsarts 2000
book 1999    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · TNO
[Abstract]

5 Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts : een empirisch onderzoek
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S.E. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Diagnostiek · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Privatisering van de Ziektewet: ervaringen van bedrijfs- en verzekeringsartsen
article 1998    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Privatisering · Ziektewet · ZW · Doorbetaling van lonen · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[PDF] [Abstract]

7 Waarom aandacht voor herstelgedrag?
bookPart 2007    
Author: Boer, W.E.L. de · Heemskerk, F.P.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Attitude · Gedrag · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[Abstract]

8 Arts of advocaat : nieuwe WAO verandert de rol van de verzekeringsarts
article 2003    
Author: Willems, J.H.B.M. · Kroneman, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

9 Soepeler keuren in de WAO: de oplossing van een politiek probleem?
article 1995    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[Abstract]

10 Rapport probleemsituaties
book 2005    
Author: Boer, W.E.L. de · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkdruk · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Psychische arbeidsbelasting · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Beroepseisen · Ethiek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[Abstract]

11 De MCA in schetsen van theorie en praktijk
report 2001    
Author: Boer, W.E.L. de · Verhoef, M.E. · Meijer, J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Relatie arts patient · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

12 Beschrijving en beoordeling van zes FCE-methoden : technische verantwoording
report 1999    
Author: Douwes, M. · Brouwer, S. · Mul, C.A.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Metingen · Meetmethoden · Psychologisch onderzoek · Psychologische tests
[PDF] [Abstract]

13 Schadebeoordeling en FCE-methoden : een studie naar de toepassingsmogelijkheden van zes FCE-methoden bij de schadebeoordeling door private verzekeraars van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen
report 1999    
Author: Mul, C.A.M. · Douwes, M. · Hazelzet, A.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Checklists · Particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Schadeverzekering · Metingen · Meetmethoden · Psychologisch onderzoek · Psychologische tests
[PDF] [Abstract]

14 Gespreksmodellen in de verzekeringsgeneeskunde
article 2006    
Author: Boer, W.E.L. de · Wijers, J.H.L. · Spanjer, J. · Beijl, L. van der · Zuidam, W. · Venema, A.
Keywords: Workplace · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Sociale verzekeringsgeneeskunde · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken
[PDF] [Abstract]

15 De zwarte lijst: diagnose zegt niets over toekomstige arbeidsgeschiktheid
article 2003    
Author: Slebus, F. · Perenboom, R. · Willems, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Reintegratie · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Diagnostiek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek
[Abstract]

16 Professionalisering van professionals : een nieuwe opleiding in de sociale geneeskunde
article 2000    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Vakopleiding · Beroepsopleiding · Sociale verzekeringsgeneeskunde · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociale geneeskunde · Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
[Abstract]

17 ME/CVS en werk : een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
report 2003    
Author: Blatter, B. · Berg, R. van den · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Patienten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociaal-medische begeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

18 Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS : visie en praktijk
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Etiologie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Therapie · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Sociaal-medische begeleiding · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date