Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 549 found. Next | Sort by date

1 Veiligheid in de luchtvaart: vermoeidheid vormt een groot risico: Position paper TNO voor het rondetafelgesprek over ‘Veiligheidsaspecten en arbeidsomstandigheden in de luchtvaart, op 28 november 2018
report 2018    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Luchtvaart · Life · WHC - Work, Health and Care
[PDF] [Abstract]

2 The european roadmap on carcinogens: let’s get smart about carcinogens at work 1647b
article 2018    
Author: Hermans, L.
Keywords: Workplace · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

3 Moderne machines, zo houden we het veilig: impact robotica op arbeidsveiligheid
article 2019    
Author: Jansen, A. · Steijn, W.
Keywords: Ergonomics · Machines · Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Robotica · Innovatie · Life · WHC - Work, Health and Care
[Abstract]

4 The European wellbeing tree : wellbeing at work 2014
lecture 2014    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

5 Role of survey data as support of policymaking (on working time) my vision and way forward
lecture 2018    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

6 Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's
report 2014    
Author: Jong, T. de · Bos, E. · Pawlowska-Cyprysiak, K. · Hildt-Ciupińska, K. · Malińska, M. · Nicolescu, G. · Trifu, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Vervolgstappen uit het ZonMw-programma Op een lijn. Voortzetting en versterking van de zorg en ondersteuning dicht bij huis
book 2015    
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

8 Verbinding tussen RI&E en arbocatalogus
lecture 2015    
Author: Jong, T. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

9 Factoren van duurzaam beweeggedrag voor vrouwen van niet-westerse herkomst
lecture 2014    
Author: Herens, M. · Wagemakers, A. · Ophem, J. van · Vaandrager, L · Bernaards,C. · Besten, H. den
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

10 Intersectorale samenwerking rondom een gezonde en leefbare wijk: een Delphi-studie naar sectoren, aandachtsgebieden en factoren
lecture 2014    
Author: Klauw, D.M. van der
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 The influence of chronic health problems and work-related factors on loss of paid employment among older workers
article 2015    
Author: Leijten, F.R.M. · Wind, A. de · Heuvel, S.G. van den · Ybema, J.F. · Beek, A.J. van der · Robroek, S.J.W. · Burdorf, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

12 Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan?
lecture 2015    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. · Eijk, F. van
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Neergaande trend in de kwaliteit van arbeid
article 2016    
Author: Smulders, P.G.W. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Implementation of a participatory action approach to reduce work stress and increase vitality at vocational schools: a comprehensive process evaluation
lecture 2015    
Author: Schelvis, R.M.C. · Wiezer, N.M. · Oude Hengel, K. · Bohlmeijer, E.T. · Beek, A.J. van der
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

15 Interplay between self-efficacy, job demands and job resources in influencing work engagement and depression in older teachers: a three-wave longitudinal study (poster)
lecture 2015    
Author: Schelvis, R.M.C. · Leijten, F.R.M. · Wiezer, N.M. · Oude Hengel, K. · Bohlmeijer, E.T. · Beek, A.J. van der · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

16 Arbeidsomstandigheden van migranten in Nederland
report 2016    
Author: Eerenbeemt, J. van den · Hooftman, W.E. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Symposium: Future Policy Development on Psychosocial Risks and Mental Health at Work in the European Union
article 2016    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

18 Priorities in EU policy scenarios: reflections on mental health
article 2016    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

19 StressPrevention@Work: a Strategy to Manage Work-Related Stress Including a Digital Portal, a Stepwise Approach and Learning Networks
article 2016    
Author: Houtman, I.L.D. · Havermans, B. · Boot, C. · Beek, A. van der
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

20 Bottom-up innovation in vocational education: Lessons from implementing a participatory intervention in The Netherlands
lecture 2014    
Author: Schelvis, R.M. · Wiezer, N.M. · Blatter, B.M. · Oude Hengel, K. · Bohlmeijer, E. · Beek, A.J. van der
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 549 found. Next | Sort by date