Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date

1 Basisfinaciering Cultuur en Stijl van leidinggeven, werkdruk en werkstress
report 2001    
Author: Wiezer, N. · Franck, E.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Werkstress · Leidinggeven
[PDF]

2 WerkDRUK in de Horeca
article 2000    
Author: Cox-Woudstra, E. · Clarenbeek, J. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Horecabedrijven · Restaurants
[Abstract]

3 Werkdruk: van welles-nietes naar win-win
article 1998    
Author: Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Ondernemingsraad
[Abstract]

4 Hijswijzer : gids voor veilig gebruik van hijsmiddelen in de metaal- elektrotechnische industrie
book 1995    
Author: Bus, J. · Osinga, D.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Tillen · Rugklachten · Hernia
[PDF]

5 Wat weten we van werkdruk?
article 1996    
Author: Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk
[Abstract]

6 Trends in werkdruk
article 1996    
Author: Houtman, I.L.D. · Hoogendoorn, W.E.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk
[Abstract]

7 Van werkdruk naar 'happy horeca' : eindrapportage over het arboconvenant werkdruk horeca
book 2004    
Author: Vaas, F.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Convenanten · Maaltijden · Drankenverstrekking
[PDF] [Abstract]

8 Werkdruk, produktievorm en de stijl van de leider
article 1996    
Author: Pot, F.D. · Vlist, R. van der
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Leiderschap
[Abstract]

9 Nederlandse bedrijven en de aanpak van werkdruk
article 1998    
Author: Houtma, I.L.D. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Preventie · Trends · Werknemers · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

10 De TNO-aanpak werkdruk
bookPart 1999    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Kleijn, B.A.M. de · Dhondt, S.
Keywords: Werkdruk · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

11 Werk(druk) stimuleert én belemmert : Nederlander in beweging
article 2000    
Author: Urlings, I. · Proper, K. · Hildebrandt, V.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werkdruk · Sport · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

12 Arbeidsmarktproblematiek in de sector Zorg en Welzijn
report 2019    
Author: Tooren, M. van den · Hooftman, W.E. · Huslegge, G. · Bouwens, L. · Rosenkrantz, N.
Keywords: Arbeidsmarkt · Agressie · Verzuim · Werkdruk · Werknemers · Technologie · Domotica
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Werkdruk in Nederland en Vlaanderen vergeleken en verklaard
article 2006    
Author: Smulders, P.G.W. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Nederland · Beldie
[PDF] [Abstract]

14 Risicofactoren voor nekklachten : resultaten van een longitudinaal onderzoek
book 2000    
Author: Bongers, P.M. · Heuvel, S.G. van den · Ariëns, G.A.M. · Miedema, M.C. · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Nekklachten · Fysieke arbeidsbelasting · Bewegingsapparaat · RSI · Fysieke arbeidsbelasting · Werknemers · Werkdruk
[PDF] [Abstract]

15 Risicofactoren voor lage rugklachten : resultaten van een longitudinaal onderzoek
book 2000    
Author: Bongers, P.M. · Hoogendoorn, W.E. · Heuvel, S.G. van den · Douwes, M. · Miedema, M.C.
Keywords: Ergonomics · Fysieke arbeidsbelasting · Tillen · Werkdruk · Lichaamsbeweging · Hernia · Rugklachten
[PDF] [Abstract]

16 Flexibele arbeid - duurzame arbeid? : de stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van arbeid
dissertation 2003    
Author: Goudswaard, A.
Keywords: Workplace Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Flexibiliteit · Arbeidsrelaties · Flexibele arbeidstijden · Werkdruk · Leren · Arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

17 Taxonomie van beroepen met publiekscontacten bij de Gemeente Amsterdam : beschikbare gegevens
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Overheidsdiensten · Classificatie · Psychische factoren · Arbeid · Functionele leeftijd
[PDF] [Abstract]

18 Werkdruk stabiliseert : Nederland niet langer de nummer 1 in Europese werkdruktoptien
article 2001    
Author: Otten, F.W.J. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten
[Abstract]

19 Is het druk op het werk? praktijkervaringen van gemeenten met werkdrukonderzoek : de wijze waarop gemeenten werkdrukonderzoek organiseren, een overzicht van veel voorkomende oorzaken van werkdruk en maatregelen om werkdruk te beheersen
book 2000    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Clarenbeek, J.F. · Nuess, U.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Gemeentelijke instellingen · Metingen · Meetmethoden · Preventie
[PDF] [Abstract]

20 Aandacht voor werkdruk en het voorkomen van uitval wegens psychische klachten
bookPart 2003    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Preventie · Ziekteverzuim · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date