Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 136 found. Next | Sort by date

1 Zogenaamde lage risico's in Nederland : welke regels vinden werknemers belangrijk om in de Arbowet te handhaven, en wat zijn de gevolgen van het schrappen van deze regels?
report 2005    
Author: Houtman, I. · Berg, R. van den
Keywords: Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Preventie · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

2 Oudere werknemers door de lens van de werkgever
report 2007    
Author: Dalen, H. van · Henkes, H. · Schippers, J.
Keywords: Workplace · Oudere · Werknemers · Werkgevers
[Abstract]

3 Werken en leven in balans: TNOspecial september
report 2004    
Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Nossent, S. · Halewijn, I. · Grundemann, R. · Korver, T. · Vries, S. de · Proper, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkgevers · Productiviteit
[PDF] [Abstract]

4 Werken en leven in balans
article 2004    
Author: Louwrier, N.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkgevers · Productiviteit

5 Keuzegedrag en arbeidsvoorwaarden: investeren in employability
article 2010    
Author: Huiskamp, R. · Ooms, D. · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Werknemers · Employability
[PDF] [Abstract]

6 Arbobeleid in de praktijk: ervaringen van organisaties met de naleving van de Arbowetgeving
report 2019    
Author: Hooftman, W.E. · Kwantes, J.H. · Drumpt, S. van · Steenbeek, R.
Keywords: Arbowetgeving · Organisaties · Praktijk · Werkgevers · Veiligheid
[PDF] [Abstract]

7 Werkgeversmonitor Arbeid 2008 en 2010 : resultaten haalbaarheidsstudie
report 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Meetmethoden · Enquetes
[PDF] [Abstract]

8 Werkgevers over herintredende WAO'ers en hun ziekteverzuim : meningen en selectiebeleid van werkgevers geinventariseerd
book 1993    
Author: Veerman, T.J. · Cavé, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

9 Literatuurstudie : 'goed werkgeverschap en goed werknemerschap'
report 2003    
Author: Ven, C. van de
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Personeelsbeleid · Managementmethoden · Werkgevers · Werknemers
[PDF] [Abstract]

10 Beroepsbevolking 2005: TNOspecial maart
report 2005    
Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Korver, T. · Nossent, S. · Hark, T. ter · Sanders, J. · Smit, A. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Werknemers · Vergrijzing · Levensloop · Werkgevers · Demografie
[PDF] [Abstract]

11 Nederlandse bedrijven en de aanpak van werkdruk
article 1998    
Author: Houtma, I.L.D. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Preventie · Trends · Werknemers · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

12 De toekomst van werk inzichtelijk krijgen met TIM: technology impact methode (TIM)
report 2019    
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Technologie · Werknemers · Werkgevers · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

13 Met een integrale aanpak op maat werkstress terugdringen
report 2019    
Author: Wiezer, N. · Hogenelst, K. · Kamphuis, W. · Wortelboer, H. · Houtman, I.L.D. · Delaheij, R. · Veldhuis, G.
Keywords: Werkstress · Preventie · Burn-out · Werkgevers · Tools
[PDF] [Abstract]

14 Arbeidsmarktdiscriminatie : Inzicht in de risico’s in het recruitmentproces, en hoe je deze risico’s verkleint
report 2019    
Author: Meer, L. van der · Hummel, L. · Maur, M. in der · Steenbeek, R. · Wiezer, N. · Schelvis, R.
Keywords: Arbeidsmarkt · Discriminatie · Werkgevers · Werknemers · Checklist · Instrument · Intermediairs
[PDF] [Abstract]

15 Goed werkgeverschap
book 2005    
Author: Gründemann, R. · Goudswaard, A. · Sloten, G. van
Keywords: Historisch materiaal TNO · Werknemers · Arbeidsproductiviteit · Normen en waarden · Arbeidsconflicten · Sociale maatregelen · Werkgevers · Werkgevers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim
[PDF] [Abstract]

16 Het regionale domein en het functioneren van poortwachtercentra
report 2009    
Author: Piek, P. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmarktpolitie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · RWI · Arbeidsmobiliteit
[PDF] [Abstract]

17 De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?
report 2008    
Author: Goudswaard, A. · Leede, J. de · Hooff, M. van · Brugman, T. · Klein Hesselink, J. · Leeuw, M. de · Rhijn, G. van · Gruyters, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Flexibilisering · Werkgevers · Part-time · Uitzendarbeidskrachten · Personeelsbeleid
[PDF] [Abstract]

18 Praten, passen en meten : met dialoog meer maatwerk in de arbeidsrelatie
article 2008    
Author: Oeij, P. · Hoedt, M. den · Leede, J. de · Nauta, A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Flexibiliteit · Arbeidsvoorwaarden · Werknemers · Werkgevers · Leiderschap · Arbeidsrelaties · Arbeidstijden
[PDF] [Abstract]

19 Verzuimmaatregelen zorgsector : turen of sturen?
report 1997    
Author: Halewijn, I.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Ziekteverzuimbeleid · Sociaal-medische voorzieningen · Werkgevers · Werknemers
[PDF] [Abstract]

20 De toekomst van flexibilisering van arbeid en arbeidsrelaties
report 2002    
Author: Oeij, P.R.A. · Miedema, E.P. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Flexibilisering · Werkgevers · Werknemers · Flexibele Arbeidsvoorwaarden · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 136 found. Next | Sort by date