Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 De aanvraag van een Rea-voorziening in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Wet REA · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA
[Abstract]

2 Van TAV tot REA : bedrijfsbeleid en verzuim: een verkenning naar de relatie tussen arbo- en verzuimbeleid van bedrijven en de relatie met ziekteverzuim in de jaren 1996-1998
book 1999    
Author: Brouwer, E. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Wet rea · Ziekteverzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid · Bedrijven · Ziektewet
[PDF] [Abstract]

3 Beperkt ondernemen
article 2002    
Author: Minderhoud, J. · Evers, G.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Wet REA
[Abstract]

4 De arbeidsgehandicaptentoets in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Nederland · Wet REA · Arbodiensten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

5 Een gezond bedrijf haalt ervaren talent uit de WAO : effectmeting campagne reïntegratie: onderzoek naar de significante verschillen in kennis, houding en gedrag van werkgevers ten aanzien van arbeidsgehandicpeten als effect door de campagne
book 1999    
Author: Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Werkgevers · Gehandicapten · Wet REA · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

6 Rea biedt kansarmen weinig soelaas : arbeidsgehandicapten aan de onderkant van de arbeidsmarkt
article 1998    
Author: Smit, A. · Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werkdruk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet REA · Onderkant van de arbeidsmarkt · Arbeidsparticipatie · Arbeid door gehandicapten
[PDF] [Abstract]

7 Mogelijkheden voldoende, uitvoering kan beter : anderhalf jaar wet Rea
article 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

8 Servicedesk WAO : 'Een gat in de publieke markt'
article 2003    
Author: Zwart, R. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeid gehandicapten · Wet REA · Werkgevers · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[Abstract]

9 Paarse reintegratie: de Wet Pemba en de Wet REA
bookPart 1998    
Author: Wevers, C.W.J. · Marcelissen, F.H.G. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

10 Factoren die de reintegratie bevorderen en belemmeren
bookPart 1998    
Author: Grundemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

11 Poortwachter en reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten in 2002
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet rea · Ziekteverzuimbegeleiding · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Nederland · Wetgeving
[Abstract]

12 Heeft het overheidsbeleid, van TAV tot REA, wel effect gehad?
article 2000    
Author: Besseling, J.J.M. · Brouwer, E. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Wet rea · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie : deel 2
report 2004    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

14 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

15 Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten : PS-special reïntegratie-instrumenten
article 2001    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeid door gehandicapten · Wet REA · Ziektewet · ZW · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

16 Reïntegratie-instrumenten zijn effectief
article 2002    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door gehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Sollicitatietraining · Wet REA · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

17 De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen
report 2000    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA · Wet REA · Sociale zekerheid
[Abstract]

18 De realiteit : integrale rapportage evaluatie Wet Rea
book 2001    
Author: Wevers, C.W.J. · Vos, E.L. de · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeid door gehandicapten · COWI · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

19 Private intermediairs arbeidstoeleiding : rapportage inventarisatiestudie
report 1999    
Author: Cremer, R. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Wet REA · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · UWV · Werkbedrijf
[PDF] [Abstract]

20 Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten : PS-special Reïntegratie-instrumenten
article 1999    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Zelfstandigen vrije beroepsbeoefenaren · Werkgevers · Wet REA · Sociale maatregelen · Werkgever · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date