Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date

1 Organisatie T.N.O. Wet, Besluiten en Statuten betreffende de Centrale Organisate T.N.O., Nijverheidsorganisatie T.N.O., Voedingsorganisatie T.N.O., Landbouworganisatie T.N.O., Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., Gezondheidsorganisatie T.N.O.
book 1955    
Keywords: TNOwet · TNOgeschiedenis · Wetgeving
[PDF]

2 Organisatie TNO. Wet, Besluiten en Statuten betreffende de Centrale Organisate TNO, Nijverheidsorganisatie TNO, Voedingsorganisatie TNO, Rijksverdedigingsorganisatie TNO, Gezondheidsorganisatie TNO zomede Reglement voor de Nationale Raad voor Landbouwkundig onderzoek TNO
book 1969    
Keywords: TNOwet · TNOgeschiedenis · Wetgeving
[PDF]

3 Het arbeidstijdenbesluit compleet : toelichting, wettekst, register, literatuur
report 1996    
Author: Drongelen, J. van · Vos, P.H.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Wetgeving · Werknemers
[PDF]

4 Het ontwerp arbobesluit compleet : tekst en uitleg over het nieuwe ontwerp-arbobesluit: wetteksten, toelichitng, register
report 1994    
Author: Kwantes, J.H. · Spinhoven-Hennis, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Wetgeving · Werknemers
[PDF]

5 Vele informatiewegen leiden naar Brussel: op de hoogte blijven van EG-regelgeving
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

6 The legislatio policy and practice concerning the prevention of stress atwork in the Netherlands, United Kingdom, Germany and France
bookPart 1994    
Author: Gier, E. de · Kompier, M. · Draaisma, D. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Wetgeving · Stress · Netherlands
[Abstract]

7 Goed gekeurd : aanstellingskeuringenbeleid en de invulling en uitvoering van de Wet op de medische keuringen
report 2001    
Author: Vos, E.L. de · Andries, F. · Kremer, A.M. · Westerveld, M.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Nederland · Wetgeving · Sollicitaties · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

8 Het Veiligheidsbesluit restgroepen: complete tekst, toelichting, adressen, register
book 1993    
Author: Riele, W.C.M. te · Kwantes, J.H. · Hoogendijk, L.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

9 Organisatie TNO : Wet, Besluiten en Statuten betreffende de Centrale organisate TNO, Nijverheidsorganisatie TNO, Voedingsorganisatie TNO, Rijksverdedigingsorganisatie TNO & Gezondheidsorganisatie TNO zomede Reglement voor de Nationale Raad voor Landbouwkundig onderzoek TNO
book 1965    
Keywords: TNOwet · TNOgeschiedenis · Wetgeving · Law · History · TNO

10 De Arbowet compleet : toelichting, wettekst, register, literatuurlijst
report 1997    
Author: Kwantes, J.H. · Hoogendijk, L.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Arbobesluit · Arboregeling · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

11 Invoering EG-richtlijnen in eigen wetgeving is een probleem : Nederland zit in de (omzettings-)zorgen
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Wetgeving · Interne markt 1992 · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

12 Evaluatie Wet op de medische keuringen
book 2001    
Author: Vos, E.L. de · Westerveld, M. · Kremer, A.M. · Aerts, M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Interviews · Nederland · Wetgeving · Wetshandhaving · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Uitkeringen bij VUT · Pensioenen · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

13 Preventie van whiplash-letsels bij achteraanrijdingen
report 1996    
Author: Janssen, E.G. · Thunnissen, J.G.M.
Keywords: Traffic · Whiplash · Ongevalsstatistieken · Biomechanica · Dummies · MADYMO · Hoofdsteunen · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

14 Arbeidsomstandigheden, reguleren of procederen : openbaar debat
article 1995    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Overheidsbeleid · Wetgeving · Wettelijke aansprakelijkheid
[PDF] [Abstract]

15 EG-richtlijn stelt bodemniveau kwaliteit pbm's : discussie over meebetalen in aanschafkosten beëindigd
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Produktveiligheid · Persoonlijke beschuttingsmiddelen · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

16 EG-Kaderrichtlijn leidt tot nieuwe voorschriften Arbowet
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

17 EG-Regelgeving gaat adviestaak Arboraad beïnvloeden : sociale partners moeten wellicht 'uitwijken' naar Brussel
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · ARBO-raad · Arbeidsveiligheidswetgeving · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

18 Nieuwe EG-richtlijnen zijn van groot praktisch belang
article 1992    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Nederland · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Transport · Bouwplaats · Veiligheidssignalering · Kleurkodering · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · EEG-landen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

19 Werkgevers nog niet toe aan nieuw arbobeleid: VNO-NCW-voorzitter Rinnooy Kan
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Mircheck · Privatisering · Ziektewet · ZW · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving
[PDF] [Abstract]

20 Arbobesluiten : EG-Richtlijnen vertaald naar nederlandse wetgeving : wetteksten, toelichting, bijlagen
book 1994    
Author: Akkermans, M.C. · Kwantes, J.H. · Hoogendijk, L.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · EEG-landen · Wetgeving · Algemene maatregelen van bestuur koninklijke besluiten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date