Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5255 found. Next | Sort by date

1 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel II
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

2 Veiligheid in verzorgingshuizen
report 1997    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Staat, P.G.M. · Rooij, E.H.C. van
Keywords: Workplace
[PDF]

3 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel I
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

4 Handleiding verzuimstatistiek 1970
report 1970    
Author: Heederik, G.J.
Keywords: Workplace
[PDF]

5 De verschillen in de gezondheid en de werkomstandigheden tussen een vijftal agrarische beroepsgroepen
report 1985    
Author: Klaauw, M.M. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

6 Projekt ziekteverzuim midden- en kleinbedrijf COP-aktieporgramma ; Brochure voor deelnemers aan de proeffase van het onderzoek
report 1973    
Author: Kuiper, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

7 Funktioneren in de arbeidssituatie : Beknopte weergave van de uitkomsten van een onderzoek naar gezondheid, werk en werkomstandigheden bij de Rijkswerf te Den Helder
report 1979    
Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatman, M.J.T. · Winter, C.R.
Keywords: Workplace
[PDF]

8 Analyse van factoren als basis voor een verbodswetgeving voor arbeidsplaatsen met een geluidexpositieniveau hoger dan 95 dB(A) en voor een daaraan gekoppeld ontheffingenstelsel : Fase 1B: Een toetsing van de geschatte omvang van de lawaaiproblematiek in vier bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie
report 1988    
Author: Berg, R. van den · Ree, D. van der · Jurriëns, A.A.
Keywords: Workplace
[PDF]

9 Defensie : vrouwen en ergonomie : analyse en aanpak fysieke belasting
report 1999    
Author: Miedema, M.C. · Delleman, N.J. · Grinten, M.P. van der · Heus, R. · Punte, P.A.J. · Rhijn, J.W. van · Urlings, I.J.M. · Wortel, E.
Keywords: Workplace

10 Ongevallen bij buschauffeurs; samenvatting onderzoeksresultaten
report 1985    
Author: Pokorny, M.L.I. · Blom, D.H.J. · Leeuwen, P. van · Opmeer, C.H.J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

11 Collective Labour Agreement Carwash : refreshing the collective bargaining process and content
lecture 2012    
Author: Vaas, F.
Keywords: Workplace
[PDF]

12 A comparison of temperatures in the rectum oesophagus and on the eardrum in several combinations of work and heatload
article 1962    
Author: Snellen, J.W.
Keywords: Workplace

13 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim III. De verzuimgelegenheid, 'eigen risico' en het verzuimpatroon
article 1966    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

14 Arbeidsgerelateerde beleidsvoornemens en gezondheidseffectscreening
report 1999    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace

15 Prioriteiten in preventie van privé-ongevallen (in en om huis)
report 1997    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Rooij, E.H.C. van
Keywords: Workplace
[PDF]

16 Een onderzoek ter ontwikkeling van een diagnosticum voor habitule actie bereidheid
report 1974    
Author: Wartna, G.F. · Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

17 The effectiveness of physical and organisational ergonomic interventions on low back pain and neck pain: A systematic review
article 2010    
Author: Driessen, M.T. · Proper, K.I. · Tulder, M.W. van · Anema, J.R. · Bongers, P.M. · Beek, A.J. van der
Keywords: Workplace
[Abstract]

18 Evidence-based guidelines in the evaluation of work disability: An international survey and a comparison of quality of development
article 2009    
Author: Boer, W.E. de · Bruinvels, D.J. · Rijkenberg, A.M. · Donceel, P. · Anema, J.R.
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

19 Notitie EBB monitor arbeidsgehandicapten. Verkenning beleidsvragen ten behoeve van de analyse
report 2001    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

20 The feasibility of a web-based counselling program for occupational physicians and employees on sick leave due to back or neck pain
article 2009    
Author: Jong, T. de · Heinrich, J. · Blatter, B.M. · Anema, J.R. · Beek, A.J. van der
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5255 found. Next | Sort by date