Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date

1 De Ziektewet foetsie ... : verzuimrisico's beheersen of verzekeren?
article 1996    
Author: Knotter, M.
Keywords: Workplace · Nederland · Ziektewet · ZW · Ziekteverzekering
[PDF] [Abstract]

2 Financiële prikkels leiden tot actiever verzuimbeleid : privatisering Ziektewet
article 1996    
Author: Veerman, T. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Privatisering · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Privatisering Ziektewet dreigt doel voorbij te schieten
article 1996    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Indienstneming van gehandicapten · Nederland
[Abstract]

4 De effecten van prikkels tegen ziekteverzuim
article 1992    
Author: Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M. · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 MKB-Nederland strijdt tegen privatisering sociale verzekeringen : op lange termijn zegeviert het gezond verstand
article 1996    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Interviews · Midden-en kleinbedrijf · Privatisering · Uitkeringen sociale verzekeringen · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

6 De wetsvoorstellen TZ/Arbo en hun betekenis voor sociaal-geneeskundigen
article 1994    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF] [Abstract]

7 Verzuimbeleid in verandering : verschuivende opvattingen van bedrijven en instellingen over verzuim in relatie tot de invoering van de WULBZ, en de effecten op het bedrijfsbeleid
book 1997    
Author: Andriessen, S. · Verkleij, H.E.M. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuimbeleid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Ziektewet · ZW · Lonen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Privatisering van de Ziektewet: ervaringen van bedrijfs- en verzekeringsartsen
article 1998    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Privatisering · Ziektewet · ZW · Doorbetaling van lonen · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[PDF] [Abstract]

9 Meer aandacht voor werk : een antwoord op de dreigende tweedeling in de gezondheidszorg
article 1998    
Author: Dijk, F. van · Buijs, P.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Personeel · Werknemers · Organisatie · Gezondheidszorg
[Abstract]

10 Verzuimbeleid voor eigen risico : gedragsreacties van grote werkgevers op de financiële prikkels in de Ziektewet
book 1995    
Author: Veerman, T.J. · Andriessen, S. · Koster, M.K.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Risico · Eigen risico · Premies · Ziektewet · ZW · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Promoveren op arbo : Dl. 1 Informatie over schaderegeling bij bedrijfsongeval broodnodig
article 1998    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Schadevergoeding · Smartegeld · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

12 Plannen Linschoten getuigen van botte onbeschaamdheid : CNV-voorzitter Anton Westerlaken
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat
[PDF] [Abstract]

13 Linschoten : Natuurlijk twijfel ik wel eens, ik ben een beroepstwijfelaar : WAO en ZW pièce de résistance van zijn beleid
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Interviews · Ziektewet · ZW · Overheidsbeleid · Privatisering
[PDF] [Abstract]

14 Antwoord op de ziektewet: belangrijkste gevolgen voor het verzuimbeleid
book 1996    
Author: Marcelissen, F.H.G. · Spinhoven-Hennis, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbodoc · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Privatisering · Kosten-batenanalyse · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Variatie in ziektegedrag hangt samen met diepliggende culturele verschillen : veel langdurig verzuim in Nederland
article 1990    
Author: Prins, R.
Keywords: Workplace · Etiologie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzekering · Ziektewet · ZW · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Nederland · Belgie · West-Duitsland brd
[PDF] [Abstract]

16 Werkgevers nog niet toe aan nieuw arbobeleid: VNO-NCW-voorzitter Rinnooy Kan
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Mircheck · Privatisering · Ziektewet · ZW · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving
[PDF] [Abstract]

17 Pandora: werknemer met psychische klachten is niet eng : vechtlust noodzakelijk om aan de slag te blijven
article 1994    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Psychische arbeidsbelasting · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen · Psychische factoren · Arbeid · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

18 Heeft het overheidsbeleid, van TAV tot REA, wel effect gehad?
article 2000    
Author: Besseling, J.J.M. · Brouwer, E. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Wet rea · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Nederland
[PDF] [Abstract]

19 Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten : PS-special reïntegratie-instrumenten
article 2001    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeid door gehandicapten · Wet REA · Ziektewet · ZW · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

20 Voor en na de privatisering van de Ziektewet : werknemers over veranderingen in de arbo- en verzuimwetgeving
report 1998    
Author: Vuuren, C.V. van · Verboon, F. · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date