Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 41 found. Next | Sort by date

1 Een onbetrouwbaar lijf : zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap
report 2001    
Author: Evers, G.E. · Feyter, M.G. de · Hartog, F.M.J. · Jurrij, E. · Kleermaeker, M.M. de
Keywords: Workplace · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

2 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
report 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Lagerveld, S.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Preventie · Arbeidsongeschiktheid · Zelfstandigen · Arbeidsbelasting · Psychische · Stress · Gedrag
[PDF] [Abstract]

3 Beperkt ondernemen
article 2002    
Author: Minderhoud, J. · Evers, G.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Wet REA
[Abstract]

4 Nieuwe zelfstandigen en onzekerheid over de arbeidsplaats
article 2011    
Author: Vuuren, T. van · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Zelfstandigen · Onzekerheid · Arbeidsplaats · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Gehandicapten · Arbeid
[PDF] [Abstract]

6 Damsel in distress : de werk-zorg spagaat
article 2004    
Author: Nossent, S. · Blijswijk, M. van · Steentjes, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Zorg voor kinderen · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Carriereplanning · Loopbaanplanning
[PDF] [Abstract]

7 Preventie psychische arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Neuropathieen · Psychische factoren · Arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

8 Een zelfstandig portret : zelfstandigen aan het woord over hun onderneming
report 1999    
Author: Evers, G.E. · Bouman, M.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Ondernemingen · Bedrijven · Beroepsgroepen · Beroepen · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

9 Van A tot Z : van arbeidsongeschiktheid naar zelfstandig ondernemen : tweede meting onder zelfstandigen met een arbeidshandicap
report 2003    
Author: Minderhoud, J. · Korver, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Overheidssteun · Subsidies · Ondernemers
[PDF] [Abstract]

10 Begeleiding van zelfstandig ondernemers met psychische klachten: gecombineerde arbeidsdeskundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S. · Bennenbroek, F. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychoanalyse · Psychotherapie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

11 Licht op groen : cijfers over het starten van een bedrijf op latere leeftijd
report 2001    
Author: Feyter, M.G. de · Evers, G.E. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Bevordering van arbeid door ouderen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

12 Beschrijving en beoordeling van zes FCE-methoden : technische verantwoording
report 1999    
Author: Douwes, M. · Brouwer, S. · Mul, C.A.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Metingen · Meetmethoden · Psychologisch onderzoek · Psychologische tests
[PDF] [Abstract]

13 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie : deel 2
report 2004    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

14 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

15 Schadebeoordeling en FCE-methoden : een studie naar de toepassingsmogelijkheden van zes FCE-methoden bij de schadebeoordeling door private verzekeraars van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen
report 1999    
Author: Mul, C.A.M. · Douwes, M. · Hazelzet, A.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Checklists · Particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Schadeverzekering · Metingen · Meetmethoden · Psychologisch onderzoek · Psychologische tests
[PDF] [Abstract]

16 ZZP'ers in de tijd gevolgd
book 2002    
Author: Evers, G. · Muijnk, J. de · Overweel, M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Ondernemers · Inkomens · Ondernemers · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

17 Van werk verzekerd : rapportage 2002
book 2003    
Author: Komduur, J. · Binken-Faassen, S.M.F. · Wewer, M.M. · Zwart, K. · Bosselaar, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Clienten · Klanten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

18 GUO-bestandsonderzoek: bemiddelbaarheid van arbeidsongeschikten
report 2002    
Author: Besseling, J.J.M. · Achten, B.P.T.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wao · Wao-Gat · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Uitzendbureaus · Uitleenbedrijven · Arbeidsbemiddeling · Testen · Werven En Selecteren Van Personeel
[PDF] [Abstract]

19 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2005
report 2007    
Author: Venema, A. · Jettinghof, K. · Bloemhoff, A. · Stam, C. · Hooff, M. van · Ybema, J.F. · Schoots, W. · Giesbertz, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Verwondingen · Letsels · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Bedrijfstakken · Leeftijd · Mannelijke arbeidskrachten · Arbeid door mannen · Opleidingsniveau · Arbeid door migranten
[PDF] [Abstract]

20 Wie wordt zelfstandige en wie werknemer en wat zijn de effecten? : resultaten van een 15-landen-studie
article 2000    
Author: Evers, G.E. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Stress · Geestelijke overbelasting · Statistisch onderzoek · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Bedrijfsoprichting · Bedrijfsopvolging · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 41 found. Next | Sort by date