Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date

1 Ziekenhuisventilatie, ventilatie van de OK-afdeling
bookPart 2009    
Author: Cornelissen, H.J.M. · Bezemer, R.A.
Keywords: Health · Ventilatie · Ziekenhuizen · Operaties
[Abstract]

2 Reiniging, sterilisatie en opslag
bookPart 2009    
Author: Duisterwinkel, A.E. · Bezemer, R.A. · Wieringa, F.P.
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Operaties · Sterilisatie
[Abstract]

3 Risicmanagement
bookPart 2009    
Author: Hensbroek, R.
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Risico's · Apparatuur
[Abstract]

4 Decentrale Ziekenhuizen; droombeeld van de toekomst of realiteit?
report 2009    
Author: Hinkema, M.J. · Nauta, N.J.
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Prijsvraag · Zorgmodellen · Hospitals
[PDF]

5 Werk in ziekenhuizen: een ongezonde zaak?
article 1986    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheid · Ziekenhuizen · Personeel
[PDF]

6 Algemene ergonomische concepten
bookPart 2009    
Author: Kuijt-Evers, L.F.M. · Bongers, M.Y. · Veersema, M.J. · Det, J.P.E.N. van
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Operaties · Ergonomie · Fysieke belasting
[Abstract]

7 Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2009. Kostenontwikkelingen van ziekenhuizen en zorggebouwen
report 2009    
Author: Heumen, S. van · Bode, A. · Brouwers, P. · Bisschop, F. · Egter van Wissekerke, N.
Keywords: Architecture and Building · Finance · Health · Ziekenhuizen · Costs
[Abstract]

8 Gezond werken aan gezondheid : een voorbeeld van integrale gezondheidsbevordering in een ziekenhuis
book 1996    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Gründemann, R.W.M. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Ziekenhuizen · Arbobeleid · Ziekteverzuimbeleid · Gezondheid · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

9 Arbostuurgroep geeft in de grote lijnen aan : leidinggevende blijft verantwoordelijk
article 1995    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Gezondheidszorg · Nederland · Arbobeleid bedrijven · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

10 De Arbothermometer afgelezen : audits in de intramurale gezondheidszorg
book 1997    
Author: Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbobeleid bedrijven · Zorgsystemen · Intramurale zorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Zwakzinnigenzorg · Zwakzinnigeninrichtingen
[PDF] [Abstract]

11 De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg
article 1990    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbodoc · Nederland · Arbeidsbelasting · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Zwakzinnigenzorg · Zwakzinnigeninrichtingen · Intramurale zorg · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

12 Tevreden, maar het kan beter : tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra
book 2004    
Author: Winters-van der Meer, A.C.M. · Kleefstra, S.M. · Kool, R.B. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Universiteiten · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Prestatie · Welzijn · Patienten
[PDF] [Abstract]

13 Arbeidssituaties en bedrijfsgezondheidszorg in ziekenhuizen : een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO en het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
book 1985    
Author: Smulders, P.G.W. · Bragt, P.C. · Grinten, M.P. van der · Oversloot, J.S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Verpleegkundigen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

14 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 8 : Voorbeelden van loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Geestelijke gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Bejaardenzorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

15 De relatie tussen medische consumptie en verzuim bij personeel van een groot ziekenhuis
article 2007    
Author: Steenbeek, R. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeid door chronisch zieken · Ziekteverzuim · Ziekenhuizen · Huisartsen · Medische beroepen · Specialisten
[PDF] [Abstract]

16 De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
report 1992    
Author: Putten, D.J. van · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Verpleegkundigen · Ziekte en gezondheid · Werkomgeving · Werkomstandigheden · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidstoestand · Enquetes · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

17 Teleconsultatie en teleconferencing vanaf de endoscopische operatiekamer
bookPart 2009    
Author: Dumay, A.C.M. · Det, M.J. van · Meijerink, W.J.H.J. · Mos, E.
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Elektronisch Patiënten Dossier · Chirurgie · Picture Archiving and Communications System
[Abstract]

18 Kwaliteitsrichtlijn verpleeghuisbedden
report 1991    
Keywords: Workplace · Nederland · Produktveiligheid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Veilig ontwerp · Vervaardiging van meubels · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

19 Willens en wetens : ziekmelden als beredeneerd gedrag
dissertation 1994    
Author: Hopstaken, L.E.M.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Sociale psychologie · Sociale processen · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

20 Redenen van psychisch verzuim en de meerwaarde van externe counselling
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Ziekteverzuim · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekenhuizen · Verpleegtehuizen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date