Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date

1 Beoordeling werkbelasting loodsen
report 2003    
Author: Miedema, M.C. · Kleijn, B.A.M. de · Lingen, P. van · Visser, R. · Gründemann, R. · Sloten, G. van · Ven, C. van de
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Loodsen · Belasting
[PDF]

2 Van blootstelling naar interne belasting. hoe doe je dat?
lecture 2010    
Author: Coenen, P. · Boot, C. · Bongers, P. · Dieën, J. van
Keywords: Workplace · Gedrag · Arbeidsomstandigheden · Belasting
[PDF]

3 Theoretical and methodological issues in psychophysiological research
bookPart 2000    
Author: Gaillard, A.W.K. · Kramer, A.F.
Keywords: psychophysiology · mentale belasting · stress
[Abstract]

4 Schooltas : draagbaar of ondraaglijk?
book 1998    
Keywords: Health · Schooltassen · Belasting

5 Richtlijnen voor de ergonomie van werkplekken : een studie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO
report 1989    
Keywords: Workplace · Ergonomie · Werkplekken · Verlichting · Lichamelijke belasting · Mentale belasting
[PDF]

6 On the mental load in arm prosthesis control
dissertation 1980    
Author: Soede, M.
Keywords: Health · Prothese · Mentale belasting · Armprothese
[PDF]

7 Vertil je niet!
book 2007    
Author: Cohlen, M.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Gezondheid · Fysieke belasting
[PDF]

8 Vertil je niet!
book 2007    
Author: Cohlen, M.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Gezondheid · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

9 Start veilig
book 2006    
Author: Louwrier, M. · Cohlen, M.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Gezondheid · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

10 Herwaardering van model belasting en belastbaarheid noodzakelijk: studiedag belasting en belastbaarheid
article 1989    
Author: Dormolen, M. van · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

11 Verbeteren kwaliteit in vrouwenberoepen pure rechtvaardigheid: emanciaptieraad
article 1989    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

12 Bepalen van fysieke arbeidsbelasting
article 1990    
Author: Grinten, M.P. van der · Douwes, M. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Bewegingsapparaat · Fysieke belasting · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Nekklachten
[PDF] [Abstract]

13 Lichamelijke belasting van kantoormederwekers? Hoe te meten tijdens het dagelijks werk?
lecture 2010    
Author: Eijckelhof, L. · Huysmans, M. · Blatter, B. · Johnson, P. · Beek, A. van der · Dieen, J. van · Dennerlein, J.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Kantoor · Werknemers · Arbeidsomstandigheden · Bedrijven
[PDF]

14 Algemene ergonomische concepten
bookPart 2009    
Author: Kuijt-Evers, L.F.M. · Bongers, M.Y. · Veersema, M.J. · Det, J.P.E.N. van
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Operaties · Ergonomie · Fysieke belasting
[Abstract]

15 Robot voor bukken en tillen
article 1992    
Author: Doorneveld, H. van
Keywords: Fysieke belasting · Lossen · Tillen · Automatisering · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

16 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 2 Risicofactoren van rugklachten en verzuim door rugklachten analyse van het hele cohort
report 2000    
Author: Bongers, P. · Hoogendoorn, L. · Heuvel, S. van den · Douwes, M. · Miedema, M.C.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Hernia · Rugklachten · Fysieke belasting · Verzuim
[PDF] [Abstract]

17 Fysieke onderbelasting : onvoldoende (gevarieerd) bewegen tijdens het werk
bookPart 2008    
Author: Commissaris, D.A.C.M. · Douwes, D.
Keywords: Workplace · Belasting · Bewegen · Healthy for Life · Healthy Living

18 Muskusrattenbestrijder, een slijtend beroep
report 2001    
Author: Visser, R. · Paul, J.A. · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Ongediertebestrijding · Arbeidsongeschiktheid · Fysieke belasting · Bacterien · Infectieziekten
[PDF] [Abstract]

19 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Buuren, S. van · Heuvel, S. van den
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Therapie · Bewegingsstoornissen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

20 Mindere kwaliteit van arbeid kan leiden tot latere arbeidsongeschiktheid
article 2019    
Author: Egmond, M. van · Vroome, E. de · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsongeschiktheid · Kwaliteit van arbeid · Fysieke belasting · Mentale belasting · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date