Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Prikkels en sancties : bouwstenen voor een modern ziekteverzuimbeleid
report 2004    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Prikkels · Incentives · Preventie · Maatregelen
[PDF] [Abstract]

2 Meer doen voor meer poen? : aanwezigheidsprikkels en sancties bij verzuim
article 2005    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

3 Stimulans tot aanwezigheid? : een onderzoek naar arbeidsvoorwaardelijke stimulansen gericht op het verzuimgedrag van werknemers in Nederland
book 1992    
Author: Andriessen, S. · Reuling, A.M.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsvoorwaarden · Personeelsbeleid · Incentives
[PDF] [Abstract]

4 Prikkel halveert verzuim bij Afval Energie Bedrijf
article 2003    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Ziekteverzuimbeleid · Gemeentelijke instellingen
[Abstract]

5 Financiële prikkels leiden tot actiever verzuimbeleid : privatisering Ziektewet
article 1996    
Author: Veerman, T. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Privatisering · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Techniekontwikkeling in een veranderde energievoorziening. Herbezinning op de Nederlandse Rampersand D-aanpak
report 2001    
Author: Boonekamp, P.G.M. · Dril, A.W.N. van · Spoelstra, S. · Feber, M.A.P.C. d.
Keywords: market · implementation · financial incentives · Research programs · market · demonstration programs · netherlands · Technology assessment · energy policy · implementation · financial incentives · Research programs · market · demonstration programs · netherlands · Technology assessment · energy policy
[PDF] [Abstract]

7 Wandelen tijdens de lunch
report 2003    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Middelkoop, M. van · Bervaes, J.C.A.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Gedrag · Incentives · Prikkels · Bedrijfsklimaat · Werknemers · Gezondheidsbevordering
[PDF] [Abstract]

8 Risicoselectie op de Nederlandse arbeidsmarkt : selectieve aanstelling en afvloeiing van personeel op grond van (vermeende) risico's binnen de Ziektewet en WAO
book 1995    
Author: Andriessen, S. · Veerman, T.J. · Vijgen, J.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · mircheck · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Diplomas · getuigschriften · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

9 Arbomanagement in bedrijven
book 2004    
Author: Visser, R. · Zwetsloot, G.I.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbobeleid · Bedrijven · Organisatiebleied · Overheidsbeleid · Arbodiensten · Incentives · Prikkels · Leiding geven
[Abstract]

10 Promotieactie lunchwandelproject
report 2004    
Author: Dijkstra, M. · Papp, E.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Gedrag · Incentives · Prikkels · Bedrijfsklimaat · Werknemers · Gezondheidsbevordering
[PDF]

11 Resultaten pilot-onderzoek : invoering van arbeidsvoorwaardelijke prikkels in de zorgsector : Dl. 2 De casebeschrijvingen en bijlagen
report 1997    
Author: Vuuren, T. van · Andriessen, S. · Knotter, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsvoorwaarden · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Sociaal-medische voorzieningen · Ziekteverzuimbeleid · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken
[PDF] [Abstract]

12 Techruption Consortium Blockchain : what it takes to run a blockchain together
article 2018    
Author: Deventer, M.O. · Berkers, F.T.H.M. · Vos, M. · Zandee, A. · Vreuls, T. · Piggelen, L. van · Blom, A. · Heeringa, B. · Akdim, Saïd · Helvoort, P. van · Weem, L. van de · Ruit, D. van de
Keywords: Blockchain Engineering · Incentives for Sustainable Operations · Technology Platforms · Correctness of Code · Modell Checking · Infostructures · Information Society

13 Financiële prikkels bij verzuim geen wondermiddel
article 1993    
Author: Andriessen, S. · Reuling, A.M.H.
Keywords: Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Arbeidsvoorwaarden · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 The transferability of primary child health care systems
bookPart 2019    
Author: Kocken, P. · Vlasblom, E. · Lijster, G. de · Wells, H. · Kesteren, N. van · Zoonen, R. van · Zdunek, K. · Blair, M. · Alexander, D.
Keywords: Transferability · Implementation · Model health services · Health systems · Child health · Incentives · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

15 Tradable green certificates: a new market-based incentive scheme for renewable energy: introduction and analysis
report 1999    
Author: Voogt, M.H. · Schaeffer, G.J. · Martens, J.W. · Boots, M.G.
Keywords: supply and demand · trade · certification · netherlands · market · Renewable energy sources · Energy policy · environmental policy · european union · financial incentives · supply and demand · trade · certification · netherlands · market · Renewable energy sources · Energy policy · environmental policy · european union · financial incentives · supply and demand
[PDF] [Abstract]

16 Integraal Gezondheids Management (IGM) : eindrapportage
report 2003    
Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Vaandrager, L. · Scheppingen, A. van · Piek, P. · Nuyens, M. · Dijk, M. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheid · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Opleiding van hoger personeel · Management development
[PDF] [Abstract]

17 Aan de slag met een arbeidshandicap : internationale ervaringen : samenvatting van de resultaten van fase 1 van het internationale onderzoeksproject Job retention and return to work strategies for disabled workers
report 1998    
Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Behoud van arbeidsplaatsen · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbobeleid bedrijven · Internationaal
[PDF] [Abstract]

18 Verzuimprikkels soms effectief
article 2003    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Snipperdagen · Betaald verlof · Vakantie · Carriere · Loopbaan · Promotie · Loon in natura · Gedwongen winkelnering · Lonen
[Abstract]

19 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie : deel 2
report 2004    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

20 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date