Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 183 found. Next | Sort by date

1 Optimaal plannen van glasvezelinfrastructuur
article 2006    
Author: Phillipson, F. · Verwijmeren, S.
Keywords: Movement
[PDF] [Abstract]

2 Nieuwe stijl
article 1997    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Movement · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

3 Modelling biomechanical performance and injuries for sport applications in MADYMO
article 2007    
Author: Forbes, P.A. · Wolski, S. · Cappon, H. · Ruimmerman, R. · Rodarius, C.
Keywords: Movement · Industrial Innovation
[Abstract]

4 Design & evaluation of spherical washout algorithm for Desdemona simulator
article 2005    
Author: Wentink, M. · Bles, W. · Hosman, R.J.A.W. · Mayrhofer, M.
Keywords: Health Simulation · movement · simulators
[Abstract]

5 Driving curves in Desdemona
article 2005    
Author: Wentink, M. · Bles, W.
Keywords: Simulation · Movement · Simulators · Curves
[Abstract]

6 Bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen leidt tot meer en beter (veiliger) bewegen
bookPart 2008    
Author: Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

7 Verandering van de fysieke omgeving beïnvloedt in sterke mate het lunchwandelgedrag
bookPart 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

8 Systeem registreert bewegingsarmoede en overgewicht in het onderwijs
bookPart 2008    
Author: Ooijendijk, W.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

9 Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen
bookPart 2011    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

10 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

11 Succesvolle speelplekken voor basisscholieren
bookPart 2008    
Author: Bakker, I.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

12 Blessures in het betaalde voetbal
bookPart 2008    
Author: Stege, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

13 Nederlandse jeugd zit meer dan goed voor ze is
bookPart 2011    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

14 Effect voor ondergrond en seizoensperiose op ontstaan van tennisblessures onderzocht door TNO, KNLTB en vier tennisscholen
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

15 Kinderen gaan gezonder leven met hulp van voetballers
bookPart 2008    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

16 Gezonde leefstijl voor gemeenteambtenaren
bookPart 2008    
Author: Engbers, L.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

17 Flash! zorg voor bewegen zorgt niet voor méér bewegen door mensen met chronische aandoeningen
bookPart 2008    
Author: Chorus, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

18 Regelmatig sporten kan risico op depressie verminderen in sedentaire werknemers met verhoogd risico op depressie
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

19 Zaalvoetbalblessures in kaart gebracht door TNO, CEF, KNVB en 8 zaalvoetbalclubs (2009-2010)
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

20 (On)mogelijkheden voor het evalueren van de BOS-impuls
bookPart 2008    
Author: Bakker, I.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 183 found. Next | Sort by date