Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 114 found. Next | Sort by date

1 Ziekte- en ongevallenverzuim in de periode 1947-1961
report 1962    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Ongevallen · Statistieken
[PDF] [Abstract]

2 Accidents of bus drivers ; an epidemiological approach (incl. 10 Addendum)
dissertation 1985    
Author: Blom, D.H.J. · Pokorny, M.L.I.
Keywords: Traffic · Ongevallen buschauffeurs · Chauffeurs
[PDF] [Abstract]

3 Arbeidsongevallen 1990 en 1991 : jaarcijfers op basis van NIA-arbeidsongevallen registratie
book 1993    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Nieuwland, J.J. van · Berg, T.D.P.J. van den
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

4 Arbeidsongevallen 1986 : kengetallen bij 412 bedrijven en instellingen
book 1987    
Author: Wolters, S.
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

5 Arbeidsongevallen : kengetallen bij 338 bedrijven en instellingen [ 1987-1988 ]
book 1988    
Author: Andriessen, S. · Wolters, S. · Hellinga, P.
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

6 Veiligheid in de keten : ongevalcijfers onderaannemers dalen niet
article 2008    
Author: Visser, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Bouw · Ongevallen
[Abstract]

7 Valongevallen bij 0-4 jarigen; risicoverschillen tussen groepen en de rol van veiligheidsmaatregelen
report 1992    
Author: Boshuizen, H.C. · Schaapveld, K. · Venema, A. · Wortel, E.
Keywords: Health · Ongevallen · Kinderen
[PDF]

8 Veiligheid in de peiling : een epidemiologisch onderzoek naar determinanten van ongevallen die in- en om huis plaatsvinden bij ouderen (65-84)
report 1996    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Staat, P.G.M. · Radder, J.J.
Keywords: Health · Ouderen · Ongevallen · Veiligheid · Thuis
[PDF] [Abstract]

9 Nationale campagne valpreventie bij ouderen, resultaten van de voormeting
report 2005    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Chorus, A. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Valpreventie · Ouderen · Ongevallen
[PDF]

10 Hebben sportende werknemers minder kans op een bedrijfsongeval met letsel, met name van het bewegingsapparaat? : relatie sporten en bedrijfsongeval met letsel
article 1996    
Author: Bloemhoff, A. · Schmikli, S.L.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Mircheck · Sport · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

11 De bruikbaarheid van de statistiek der bedrijfsongevallen voor epidemiologisch onderzoek
article 1985    
Author: Smit, J.
Keywords: Health · Statistieken · Arbeidsomstandigheden · Ongevallen · Gezondheid · Epidemiologie · Werknemers
[PDF] [Abstract]

12 Alle Nederlandse arbeidsongevallen op een rijtje : wetgever, handhaver én bedrijf gebaat bij betere ongevallenstatistiek
article 2001    
Author: Bloemhoff, A. · Duijn, A.P.C. van · Venema, A.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Statistiek · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie
[PDF] [Abstract]

13 Met name kleine bedrijven onbekend met artikel 9 verplichting : bestaand voorlichtingsmateriaal niet duidelijk genoeg
article 1991    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Arbobeleid bedrijven · Ongevallen · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 Ongevallenanalyse
book 2007    
Author: Alphen, W.J.T. van · Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken
[Abstract]

15 Ongevallen in Nederland : een enquête-onderzoek
article 1996    
Author: Mulder, S. · Bloemhoff, A. · Harris, S. · Kampen, L.T.B. van · Schoots, W.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Statistieken · Nederland · Mircheck · Verkeersongevallen · Epidemiologie · Ongevallenpreventie
[PDF] [Abstract]

16 Beleidsevaluerend onderzoek naar de melding en registratie van arbeidsongevallen : artikel 9 Arbowet
book 1991    
Author: Andriessen, S. · Swaan, J.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

17 Verzuim door ziekte en ongevallen 1990-1991 : trends, risicogroepen, personeelsverloop, ongevallen
book 1992    
Author: Nieuwland, J.J. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

18 Contractor safety : wie betaalt de prijs? - zin en onzin van VCA : verslag van de CGC, NVVK en Essenscia bijeenkomst op 24 januari 2008
article 2008    
Author: Jongen, M. · Swuste, P.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Arbeidsveiligheid · Bouwbedrijf · Bedrijfsveiligheid · Veiligheidsdeskundigen · Ongevallen · Aannemers
[PDF] [Abstract]

19 Ongevallen bij buschauffeurs ; een epidemiologische studie
report 1985    
Author: Pokorny, M.L.I. · Blom, D.H.J. · Leeuwen, P. van · Opmeer, C.H.J.M.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Verkeersongelukken · Buschauffeurs
[PDF] [Abstract]

20 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2007
report 2009    
Author: Venema, A. · Stam, C. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 114 found. Next | Sort by date