Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 389 found. Next | Sort by date

1 Finger cold induced vasodilation
bookPart 2007    
Author: Daanen, H.A.M.
Keywords: thermal physiology
[Abstract]

2 Trainability of cold induced vasodilation
article 2007    
Author: Daanen, H.A.M. · Raymann, R.J.E.M. · Stoop, M.
Keywords: thermal physiology
[Abstract]

3 Temperatuur zegt niet alles over warmtebalans
article 2008    
Author: Daanen, H.A.M.
Keywords: thermal physiology
[Abstract]

4 De voedingswaardewijzer: een oriënterend onderzoek onder consumenten
article 1986    
Author: Glerum-van der Laan, C. · Aten-Samson, J.M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[Abstract]

5 The sloping alveolar plateau of tracer gases washed out from mixed venous blood in man
article 1989    
Author: Schrikker, A.C.M. · Vries, W.R. de · Zwart, A. · Luijendijk, S.C.M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[Abstract]

6 Time-on-task impairment of psychomotor vigilance is affected by mild skin warming and changes with aging and insomnia
article 2007    
Author: Raymann, R.J.E.M. · Someren, E.J. van
Keywords: Thermal physiology · Sleep · Aging
[PDF] [Abstract]

7 Ing. Ben Nijssen: 'veel geur- en smaakonderzoek voor het MKB'
other 2008    
Author: Binnendijk, D.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF]

8 Human energy metabolism below, near and above energy equilibrium
article 1984    
Author: Es, A.J.H. van · Vogt, J.E. · Niessen, C. · Veth, J. · Rodenburg, L. · Teeuwse, V. · Dhuyvetter, J. · Deurenberg, P. · Hautvast, J.G.A.J. · Beek, E. van der
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF]

9 Central and periferal control of finger bloodflow in the cold
dissertation 1997    
Author: Daanen, H.A.M.
Keywords: Biology · thermal physiology · cold
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Skin temperature and sleep-onset latency: changes with age and insomnia
article 2007    
Author: Raymann, R.J.E.M. · Swaab, D.F. · Someren, E.J. van
Keywords: thermal physiology · sleep · aging
[Abstract]

11 De grenzen voor de thermische belasting van de mens aangeven door de temperatuurindex uit de nieuwe klimaatparagraaf van het veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1938, thermofysiologisch geinterpreteerd. enekele waarnemingen d.m.v. huidplethysmografie bij aandachtsconcentratie
report 1973    
Author: Keijzer, A. · Kluver, B.D.R. · Woerlee, M.
Keywords: Workplace · Thermal physiology
[PDF] [Abstract]

12 Reply to A. D. Flouris and S. S. Cheung reply letter regarding “cold-induced vasodilation”
article 2010    
Author: Daanen, H.A.M. · Layden, J.D.
Keywords: Health · thermal physiology

13 Regulation of human endothelial barrier function by cyclic nucleotides, nitric oxide and protein kinases
dissertation 1996    
Author: Draijer, R.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF]

14 Snellere hartslag in de warmte : Wetenschappelijke achtergronden en praktische implicaties
article 2010    
Author: Loo, H. van der · Daanen, H.A.M.
Keywords: Health · Thermal physiology · Heat
[Abstract]

15 Rock around the clock : chronopsychologische en chronobiologische aspecten van onregelmatige werktijden
book 1988    
Author: Meijman, T.F. · Kampman, R. · Vries-Griever, A.H.G. de
Keywords: Workplace · Chronobiology · Time · Physiology
[PDF]

16 Rhythm and blues : afwijkende werk- en rusttijden als arbeids- en leefomstandigheid
book 1989    
Author: Meijman, T.F. · Vries-Griever, A.H.G. de · Kampman, R.
Keywords: Workplace · Chronobiology · Time · Physiology
[PDF]

17 Omvang en efecten van bewegingsarmoede
article 1977    
Author: Zaal, J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF]

18 Onverteerbaar en toch gezond : onderzoek naar 'Voedingsvezels'
article 1978    
Author: Pikaar, N.A.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF]

19 Het lichamelijk prestatievermogen van cardiologische patiënten
book 1959    
Author: Bink, B.
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · pathology
[PDF]

20 Dietary selenium, selenium status, fat consumption and body composition: a case-control study on the etiology of pre- and postmenopausal breast cancer
article 1985    
Author: Veer, P. van 't · Faassen, A. van · Egger, R.J. · Ockhuizen, T. · Hermus, R.J.J. · Sturmans, F.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Pathology
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 389 found. Next | Sort by date