Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 144 found. Next | Sort by date

1 Oriëntatie organisatiekunde veranderkunde
report 1984    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Organisatieleer · Leiderschap · Management · Human resources management · HRD
[PDF]

2 Implications of a resource-poor future for the development of armour materials
article 2008    
Author: Diederen, A.M.
Keywords: Energy · Minerals · Resources · Materials · Scarcity · Supply · Armour · Selection · Substitution
[PDF]

3 Arbeid en gezondheid : inzetbaarheid baart zorgen
article 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

4 Oriëntatie op organisaties en organisatieverandering : Cursusboek voor de opleidingen Sociale Geneeskunde van de afdeling Onderwijs van het NIPG-TNO
report 1994    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Organisatieleer · Leiderschap · Management · Human resources management · HRD
[PDF] [Abstract]

5 Bevordert een intrinsieke arbeidsoriëntatie de bevlogenheid en arbeidstevredenheid? [ Does intrinsic work orientation have an influence on job satisfaction and work engagement? ]
article 2009    
Author: Ruysseveldt, J. van · Witte, H. de · Smulders, P.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · JD-R model · Learning opportunities · Personal resources · Work engagement · Work values
[PDF] [Abstract]

6 Silica sand resources in the Netherlands
article 2009    
Author: Meulen, M.J. van der · Westerhoff, W.E. · Menkovic, A. · Gruijters, S.H.L.L. · Dubelaar, C.W. · Maljers, D.
Keywords: Geosciences · Industrial minerals · Netherlands · Silica sand · Chemical analysis · Industrial minerals · Lithostratigraphy · Mineral resources · Quartz
[PDF] [Abstract]

7 Sediment management and the renewability of floodplain clay for structural ceramics
article 2009    
Author: Meulen, M.J. van der · Wiersma, A.P. · Perk, M. van der · Middelkoop, H. · Hobo, N.
Keywords: Geosciences · Building raw materials · Clay · Netherlands · Renewable resources · Sediment management · Structural ceramics industry · Sustainable resource management
[Abstract]

8 Innovatie en HRM: naar een integraal raamwerk
article 2005    
Author: Leede, J. de · Looise, J.K.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Innovatie · Modellenonderzoek · Organisatiesociologie · Bedrijfssociologie · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

9 Dupliek bij 'Sociale innovatie : omgaan met sociale en organisatorische spanningsvelden'
article 2007    
Author: Nauta, A. · Blokland, K.
Keywords: Workplace · Innovatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Sociale bewegingen · Trend
[PDF] [Abstract]

10 De brug tussen arbeid, gezondheid en inzetbaarheid
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Preventie
[PDF] [Abstract]

11 Consistent loopbaanbeleid bouwt voort op HRM-beleid: HRM is voor manager soms anders dan voor productiemedewerkers
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van · Verburg, R. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Carriere · Loopbaan · Promotie
[PDF] [Abstract]

12 Future health care technology and the hospital
article 1990    
Author: Banta, H.D.
Keywords: Health · Computer Systems · Health Resources · Hospitals · Surgery · Technology, High-Cost · United States
[Abstract]

13 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

14 Excelleren in en door Human Resource Management
bookPart 2003    
Author: Wortel, E. · Vries, S. de
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Human resources management en development · HRM · HRD · Managementmethoden
[Abstract]

15 Rust roest : over het inzetbaar houden van mensen door een actief loopbaanbeleid
bookPart 2003    
Author: Vries, S. de · Gründemann, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Passende arbeid · Trend · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur
[Abstract]

16 The role of career competencies in the Job Demands: Resources model
article 2013    
Author: Akkermans, J. · Schaufeli, W.B. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Career competencies · Career development · Young employees · Career competencies · Personal resources · Work engagement · Emotional exhaustion · Job demand resources model · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

17 Does an intrinsic work value orientation strengthen the impact of job resources? A perspective from the Job Demands-Resources Model
article 2011    
Author: Broeck, A. van den · Ruysseveldt, J. van · Smulders, P.G.W. · Witte, H. de
Keywords: Workplace · Emotional exhaustion · Extrinsic work values · Intrinsic work values · Job demands-resources model · Personal resources · Work engagement · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Older employees’ desired retirement age: a JD-R perspective
article 2016    
Author: Frins, W. · Ruysseveldt, J. van · Dam, K. van · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Emotional exhaustion · Dedication · Conservation of resources theory · Desired retirement age · Job demands-resources model · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

19 On integrating device level schedules into market based control
article 2017    
Author: Nutma, J.S. · Hoogsteen, G. · Molderink, A. · Wijbrandi, W.E. · Hurink, J.L. · Smit, G.J.M.
Keywords: Demand Side Management · EV · Electric utilities · Energy resources · Bidding strategy · Demand-side · Distributed Energy Resources · Electricity supply · Management methodologies · Market-based control · Peak reductions · Prediction errors · 2016 ICT · MCS - Monitoring & Control Services · TS - Technical Sciences
[Abstract]

20 Voorraden en prijzen van fossiele brandstoffen: schattingen en projecties voor de 21ste eeuw met het oog op klimaatbeleid
report 1999    
Author: Lako, P. · Vries, H.J.M. d.
Keywords: production · petroleum · Natural gas · petroleum deposits · natural gas deposits · mineral resources · coal reserves · Fossil fuels · prices · Coal · production · petroleum · Natural gas · petroleum deposits · natural gas deposits · mineral resources · coal reserves · Fossil fuels · prices · Coal · production
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 144 found. Next | Sort by date