Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date

1 Social return bij de gemeente Amsterdam
article 2009    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Chronische werloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Algemene bijstandswet · ABW · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 Bouwstenen voor een Nieuwe Sociale Stad
article 2005    
Author: Otten, B. · Revenboer, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Algemene bijstandswet · ABW · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Onderkant van de arbeidsmarkt
[PDF] [Abstract]

3 De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004 : een inventariserend onderzoek in opdracht van BOREA
report 2004    
Author: Genabeek, J. van · Vos, E. de · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Algemene bijstandswet · ABW · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Aanbesteding · Inkoop · Sociaal budget · Bevordering deelname aan arbeidsproces
[PDF] [Abstract]

4 Misbruik van reïntegratiegelden : een inventariserend onderzoek naar vormen en risico's van fraude en oneigenlijk gebruik
report 2004    
Author: Zwinkels, W. · Genabeek, J. van · Fermin, B. · Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Wet REA · Vermogensdelicten · Diefstal · Fraude · Algemene bijstandswet · ABW · Bestrijding misbruik · Sociale recherche · Misbruik · Sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

5 Jobs first : een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmakrt te begeleiden naar werk : verslag van een experiment
report 2007    
Author: Blonk, R. · Cremer, R. · Bol, E. · Heerema, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Attitude · Gedrag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Fysische factoren · Arbeid · Arbeid door psychiatrische patienten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Managementmethoden · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

6 Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
report 2007    
Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, L. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Werkloosheidswet · WW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Kosten-batenanalyse · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Gemeentelijk beleid · Fysische factoren · Arbeid
[Abstract]

7 Een webportal voor de empowerment van langdurig werklozen
article 2006    
Author: Cremers, A. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Internet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Overijssel
[Abstract]

8 Participatie: iedereen doet mee!
article 2009    
Author: Genabeek, J. van · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Giesen, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Gezondheid · Algemene bijstandswet · ABW
[PDF] [Abstract]

9 Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers
article 2007    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[Abstract]

10 Effectieve reïntegratie in Rotterdam
article 2006    
Author: Zwinkels, W. · Roelevink, J. · Hekelaar, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

11 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

12 Effecten van activeringstrajecten : veranderingen meetbaar maken
article 2009    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F. · Oomens, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Efficiency · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[Abstract]

13 De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
book 2006    
Author: Hekelaar, A. · Zwinkels, W. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

14 Na rechten, plichten en verzakelijking: ruimte voor persoonlijke benadering in Almelo
article 2006    
Author: Cremer, R. · Schipper, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Overijssel
[Abstract]

15 Reïntegratie en activering van moeders met jonge kinderen : onderzoek JOBS
article 2007    
Author: Bennenbroek, F. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Groenestege, M.
Keywords: Health Workplace · Jeugd en Gezondheid · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door vrouwen met kinderen · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Gelderland
[Abstract]

16 Professionalisering van reïntegratiedienstverlening : instrumenten om participatie naar vermogen te faciliteren
article 2009    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Assessment center · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Algemene bijstandswet · ABW
[Abstract]

17 Wie heeft de regie in de SUWI-keten?
article 2004    
Author: Fermin, B. · Haarlem-Hoogendoorn, M. · Hietbrink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene bijstandswet · ABW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date