Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Werken met astma
report 1998    
Author: Kremer, A.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Asthma · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsparticipatie · Arbeid door chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

2 De relatie tussen medische consumptie en verzuim bij personeel van een groot ziekenhuis
article 2007    
Author: Steenbeek, R. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeid door chronisch zieken · Ziekteverzuim · Ziekenhuizen · Huisartsen · Medische beroepen · Specialisten
[PDF] [Abstract]

3 Chronische-vermoeidheidsyndroom in relatie tot arbeid: een verkennend onderzoek naar arbeidsverleden, huidig werk en werkhervatting
article 1998    
Author: Blatter, B.M. · Houtman, I.L.D. · Dormolen, M. van · Graffelman, A.W. · Opmeer, C.H.J.M. · Nagelkerken, L.
Keywords: Workplace · Nederland · Vermoeidheid · Invloed vermoeidheid op arbeid · Arbeid door chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

4 Astma in relatie tot werk
article 2000    
Author: Kremer, A.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Asthma · Nederland · Arbeid door chronisch zieken · Carriere · Loopbaan · Promotie · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

5 COPD in relatie tot werk
article 2003    
Author: Kremer, A.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsparticipatie · CARA
[PDF] [Abstract]

6 Work adjustments among the chronically ill
article 2001    
Author: Baanders, A.N. · Andries, F. · Rijken, P.M. · Dekker, J.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Geheugen · Transportmiddelen · Statistisch onderzoek · Bejaarden · Ouderen · Gepensioneerden
[Abstract]

7 Arbeidsmarktpositie van chronisch zieken : verslag conferentie op 25 januari 1994 gehouden in het SER-gebouw in Den Haag, georganiseerd door de Nationale Commissie Chronisch Zieken in samenwerking met TNO Preventie en Gezondheid
book 1994    
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Arbeid door chronisch zieken · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsmarkt · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

8 Online weer aan het werk : telewerk als werkaanpassing
book 2001    
Author: Hazelzet, A.M. · Andriessen, S. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Telewerk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Convenanten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

9 Rheumatic patients at work : a study of labour force participations and its determinants in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and juvenile chronic arthritis
dissertation 2004    
Author: Chorus, A.M.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reuma · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gewrichtsziekten · Arthritis · Arbeid door chronisch zieken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Werken met multiple sclerose
report 1997    
Author: Kremer, A.M. · Wevers, C.W.J. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Passende arbeid · Arbeidsparticipatie · Carriere · Loopbaan · Promotie · Multiple sclerose · Arbeid door chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

11 Werk, uitval en reïntegratie bij patiënten met ME/CVS
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Etiologie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Invloed vermoeidheid op arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Alternatieve geneeskunde · Vermoeidheid · Therapie
[PDF] [Abstract]

12 Kanker en werk : een dwarsdoorsnede onderzoek
report 2000    
Author: Kremer, A.M. · Chorus, A.M.J. · Miedema, H.S.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpositie · Kanker · Carcinogenese
[PDF] [Abstract]

13 Kanker en werk
report 2002    
Author: Kremer, A.M. · Chorus, A.M.J. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · GVO · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpositie · Kanker · Carcinogenese
[PDF] [Abstract]

14 ME/CVS en werk : een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
report 2003    
Author: Blatter, B. · Berg, R. van den · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Patienten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociaal-medische begeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Arbeidsgehandicapten
book 2005    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Indienstneming van chronisch zieken · Indienstneming van gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken
[Abstract]

16 COPD, werk en reïntegratie onder de Wet Rea
report 2003    
Author: Andries, F. · Jettinghoff, K. · Kremer, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Case studies · Arbeid door chronisch zieken · CARA · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Wet REA · Werkgevers · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

17 Arbeidsparticipatie en arbeidsomstandigheden bij reumatoïde artritis : verslag van methoden en eerste resultaten
report 1997    
Author: Chorus, A.M.J. · Miedema, H.S. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reuma · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Chronisch zieken · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmarktpositie · Gewrichtsziekten · Arthritis · Arbeid door lichamelijk gehandicapten
[PDF] [Abstract]

18 Een zorgsysteem voor reïntegratie : een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers
report 1998    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Reijenga, F.A. · Andriessen, S. · Marselissen, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Indienstneming van chronisch zieken · Kosten · Sociale verzekering · Sociale lasten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zorgsystemen · Nederland
[PDF] [Abstract]

19 Arbeidsgehandicapten 2004 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2005    
Author: Beckers, I. · Lautenbach, H. · Cuijpers, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Gehandicapten · Chronisch zieken · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktstatistieken · Werkloosheidscijfers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

20 Arbeidsgehandicapten 2006 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2007    
Author: Lautenbach, H. · Cuijpers, M. · Kösters, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Bewegingsstoornissen · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date