Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 618 found. Next | Sort by date

1 De inhoud van TvA : divers genoeg?
article 2003    
Author: Smulders, P.G.W. · Steijn, B.
Keywords: Workplace · Arbeid
[PDF]

2 Aanpassing aan een arbeidsloos bestaan; verslag van een vooronderzoek
report 1973    
Author: Merens-Riedstra, H.S
Keywords: Workplace · Arbeid · Werkloosheid
[PDF]

3 Sociale innovatie als inspiratie
lecture 2009    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Gezondheid · Arbeid · Empowerment
[PDF]

4 Mannen weten niet wat ze missen: combineren van arbeid en zorgtaken
article 1996    
Author: Buijs, P.
Keywords: Workplace · Arbeid · Zorgtaken
[Abstract]

5 Het onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in de bedrijven
book 1951    
Author: Koekebakker, J.
Keywords: Workplace · Bedrijven · Arbeid
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidsongevallen 1990 en 1991 : jaarcijfers op basis van NIA-arbeidsongevallen registratie
book 1993    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Nieuwland, J.J. van · Berg, T.D.P.J. van den
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

7 Arbeidsongevallen 1986 : kengetallen bij 412 bedrijven en instellingen
book 1987    
Author: Wolters, S.
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

8 Arbeidsongevallen : kengetallen bij 338 bedrijven en instellingen [ 1987-1988 ]
book 1988    
Author: Andriessen, S. · Wolters, S. · Hellinga, P.
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

9 Toekomst van arbeid en gezondheid onderzocht
article 1988    
Author: Bloemhof, A. · Smulders, .G.W. · Ekkers, C.L.
Keywords: Workplace · Arbeid · Gezondheid
[Abstract]

10 Just in time : de invloed van de tijdsaspecten van het werk op prestatie en gezondheid
lecture 2005    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Gezondheid · Arbeid · Productiemodel
[PDF]

11 Effecten van functionele flexibiliteit op betrokkenheid en uitputting in blauwe- en witteboordenberoepen
article 2002    
Author: Nauta, A. · Goudswaard, A. · Kraan, K.
Keywords: Flexibilisering van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Produktieve arbeid · Dienstverlenende arbeid · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Organisatie van de arbeid · Taakautonomie
[PDF] [Abstract]

12 Meer kennis over bedrijfsstijlen kan kwaliteit van de arbeid verbeteren : rekening houden met veranderende bedrijfsomgeving
article 1993    
Author: Laak, P. van de
Keywords: Workplace · Bedrijfscultuur · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoek door CARGO in kaart gebracht: meer geld, maar ook meer coordinatie nodig
article 1991    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Workplace · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

14 Vitamine C en geestelijke arbeid
book 1954    
Author: Winsemius, W. · Janssen-van der Schoot, E.R.B. · Donath W.F. · Waart, A. de
Keywords: Health · Biologie · Biochemie · Voeding · Arbeid
[PDF]

15 Technologie keuzen en sociale innovatie: naar efficiënte en menswaardige arbeid
bookPart 2019    
Author: Oeij, P. · Torre, W. van der · Preenen, P.
Keywords: Innovatie · Arbeid · Organisatie · Werknemers · Instrumenten
[Abstract]

16 Sociotechnische besturing systematisch bekeken : sociotechnische verandering en besturing vanuit systeemtheoretisch perspectief
dissertation 2000    
Author: Cox-Woudstra, E.
Keywords: Workplace · Teamwork · Taakgroepen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Reorganisatie · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

17 Trends in organization development
book 1985    
Author: Allegro, J.T. · Steensma, H.O. · Allegro, J.T. · Steensma, H.O.
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · Organisatie van de arbeid · Reorganisatie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Internationaal
[PDF] [Abstract]

18 Vernieuwing van werk en organisatie : een voorbeeld uit de industrie
book 1986    
Author: Masselink, W. · Zandvliet, C.G.J.
Keywords: Workplace · Arbeid · Reorganisatie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland · Verf
[PDF] [Abstract]

19 Lopende band-, kort cyclische-, machinegebonden arbeid: rapport fase I
report 1981    
Author: Brouwers, A.A.F. · Kanters, B. · Ekkers, C.L.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeid aan de lopende band · Repeterende arbeid · Kortcyclische arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

20 Randvoorwaarden bij de implementatie van Slimmer Werken in de publieke dienstverlening
report 2009    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Organisatie van de arbeid · Efficiency · Werknemers · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 618 found. Next | Sort by date