Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 292 found. Next | Sort by date

1 Arbeidsmarktpositie van mensen met een chronische aandoening
bookPart 1999    
Author: Wevers, C.
Keywords: Arbeidsomstandigheden · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

2 Samenvatting: Eenhandig werken: verslag van onderzoek naar beroepen op LBO-niveau, die toegankelijk zijn voor functioneel eenhandige jongeren en die ook in de toekomst perspectief bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt
report 1989    
Author: Nijboer, I.D. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsgehandicapten · Jongeren
[PDF]

3 Re-Integration of People with Disabilities: Measuring Effects
bookPart 2004    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten

4 Prevention of Prolonged Workdisability due to Minor Psychiatric Disorders among Self-employed
bookPart 2004    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

5 Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever
book 1993    
Author: Nijboer, I.D. · Gründemann, R.W.M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsreintegratie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsongeschikten
[PDF] [Abstract]

6 Effectiviteitsmetingen gemeten : reïntegratie arbeidsgehandicapten in het buitenland
article 2008    
Author: Vos, E. de · Besseling, J.J.M. · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gehandicapten · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

7 Het ziekteverzuim van hervattende (ex-)arbeidsongeschikten
book 1997    
Author: Andriessen, S. · Marcelissen, F. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Werkhervatting · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

8 Methoden voor de (re-)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten : een literatuurstudie
book 1995    
Author: Mul, C.A.M. · Winter, C.R. de · Nijboer, I.D. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Arbeidstherapie
[PDF] [Abstract]

9 Werkgevers over herintredende WAO'ers en hun ziekteverzuim : meningen en selectiebeleid van werkgevers geinventariseerd
book 1993    
Author: Veerman, T.J. · Cavé, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

10 Monitor Brugbanen, najaar 2008
report 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Oomens, P.C.J. · Gouw, P.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Loonkosten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling
[PDF] [Abstract]

11 Resultaatgericht reïntegreren : werken met een zorgsysteem voor reïntegratie
report 2000    
Author: Reijenga, F.A. · Bos, J. · Dekker, G. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Halewijn, I.A.M.J. · Meijers, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zorgsystemen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid
[PDF] [Abstract]

12 Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
article 2008    
Author: Steenbeek, R. · Jettinghoff, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Overheidsbeleid · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

13 Preventie en arbeid speelt grotere rol bij werk Riagg: nog niet alle instellingen overtuigd maar
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

14 Oplossingsrichtingen voor nieuwe materiele werkanpassingen : (re)integratie van arbeidsgehandicapten
book 1999    
Author: Sulmann, G. · Overduin, E.
Keywords: Workplace · Historisch materiaal TNO · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsomstandigheden

15 Zeven bedreigingen voor de reïntegratiemarkt
article 2003    
Author: Cremer, R. · Zwart, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Concurrentie · Investeringen
[Abstract]

16 Een bonte markt in beweging : overzicht van een bloeiende bedrijfstak
article 2000    
Author: Cremer, R.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

17 Voorbeeld-reïntegratieprotocol : beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

18 Voorbeeld reïntegratieprotocol : uitgebreid reïntegratieprotocol (met name voor grotere organisaties)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

19 Measuring effects: roads to success in rehabilitation : how to measure re-employment policies in The Netherlands? : proceedings of the conference, September 13, 2004
report 2004    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidsbeleid · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

20 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : zelfevaluatie Lisv : juridische aspecten
report 2001    
Author: Gormley, L.W. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Recht · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 292 found. Next | Sort by date