Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date

1 Prikkels en privatisering : integrerende rapportage evaluatie wetgeving rond ziekteverzuim, WAO en reïntegratie
book 2001    
Author: Veerman, T.J. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidswetgeving · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte · Arbeidsrecht · Sociaal recht · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

2 GUO-bestandsonderzoek: bemiddelbaarheid van arbeidsongeschikten
report 2002    
Author: Besseling, J.J.M. · Achten, B.P.T.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wao · Wao-Gat · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Uitzendbureaus · Uitleenbedrijven · Arbeidsbemiddeling · Testen · Werven En Selecteren Van Personeel
[PDF] [Abstract]

3 Wet op de medische keuringen
article 2001    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Werknemers · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Uitkeringen bij VUT · Pensioenen · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Abstract]

4 Psychologische aspecten van claimbeoordeling te
book 2002    
Author: Kerstholt, J.H. · Boer, W.E.L. de · Jansen, E.J.M. · Bollen, D. · Rasker, P.C. · Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Psychologie · Clienten · Klanten · TNO
[Abstract]

5 Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap
book 2004    
Author: Andriessen, S. · Besseling, J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Jeugd · Jongeren · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte
[Abstract]

6 Reïntegratie, arbeidsgehandicapten en instrumenten
article 1999    
Author: Wevers, C.W.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet arbeid gehandicapte werknemers · WAGW · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Abstract]

7 Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede : deelrapport 1. Resultaten van de enquête onder WAO'ers
book 1991    
Author: Gründemann, R.W.M. · Nijboer, I.D. · Schellaert, A.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Een gezond bedrijf haalt ervaren talent uit de WAO : effectmeting campagne reïntegratie: onderzoek naar de significante verschillen in kennis, houding en gedrag van werkgevers ten aanzien van arbeidsgehandicpeten als effect door de campagne
book 1999    
Author: Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Werkgevers · Gehandicapten · Wet REA · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

9 WAO-intrede en werkhervatting : een onderzoek naar de aspecten die een rol spelen bij arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting bij de eigen werkgever, op basis van arbeidsgezondheidskundige- en arbeidsmarkttheorieën
other 1998    
Author: Gründemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbelasting · Arbeidsmarktpositie
[PDF] [Abstract]

10 Volume-effecten van enkele WAO-voorstellen
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidskrachten · Geslacht · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Volumebeleid · Bonus/malussysteem
[PDF] [Abstract]

11 Reële reintegratiemogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsongeschikt onderwijspersoneel
report 2002    
Author: Vuuren, C.V. van · Reijenga, F.A. · Korver, A. · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Docenten · Onderwijzend personeel · Onderwijs
[PDF] [Abstract]

12 Omvang van de doelgroep voor bemiddelingstrajecten in het WAO-bestand.
book 1998    
Author: Besseling, J.J.M. · Giezen, A.M. van der · Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbemiddeling
[PDF] [Abstract]

13 WAO-instroom door werkgebonden aandoeningen van de huid en de luchtwegen - Deel II : de luchtwegaandoeningen
article 2004    
Author: Kremer, A.M. · Heuvel, S.G. van den · Jettinghoff, K. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Beroepsziekten · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Bedrijfstakken · CARA
[PDF] [Abstract]

14 Weer aan 't werk: reïntegratie van langdurig zieken en Wao'ers bij een groot bedrijf
book 1988    
Author: Haselen, D.A. van · Lenshoek, D.E. · Dijk, F. van · Boer, S. de · Hellinga, P. · Koffeman, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Leeftijd · Nationaliteit · Geslacht · Verwantschap · Arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

15 Paarse reintegratie: de Wet Pemba en de Wet REA
bookPart 1998    
Author: Wevers, C.W.J. · Marcelissen, F.H.G. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

16 Factoren die de reintegratie bevorderen en belemmeren
bookPart 1998    
Author: Grundemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

17 Promoveren op arbo : Dl. 1 Informatie over schaderegeling bij bedrijfsongeval broodnodig
article 1998    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Schadevergoeding · Smartegeld · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

18 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid : maatschappelijke opvattingen over het
article 1992    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Sociale politiek · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland
[Abstract]

19 Soepeler keuren in de WAO: de oplossing van een politiek probleem?
article 1995    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[Abstract]

20 Arts of advocaat : nieuwe WAO verandert de rol van de verzekeringsarts
article 2003    
Author: Willems, J.H.B.M. · Kroneman, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date