Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 334 found. Next | Sort by date

1 Het meten van competenties bij de onderkant arbeidsmarkt: de ontwikkeling van een vragenlijst
article 2007    
Author: Bennenbroek, F.T.C. · Paagman, H.R. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

2 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005 : tussenrapportage
book 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

3 Kenniscentrum jongeren met een arbeidshandicap en werk : contourennotitie
book 2005    
Author: Bosch, L. · Cuijpers, M. · Andriessen, S. · Besseling, J.J.M. · Consten, I. · Nijhuis, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

4 Zinloos zwartepieten over de reïntegratiemarkt
article 2005    
Author: Wevers, C. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

5 Highlights 2003-2006: activering en reïntegratie
report 2007    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

6 Arbeidsbelasting van arbeidsgehandicapte en gezonde werknemers : vergelijking en trend 2000-2004
article 2006    
Author: Sanders, J.M.A.F. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

7 Meer waarde creëren. Een verkennend onderzoek naar de kosten en baten van het Praktijkonderwijs
book 2010    
Author: Oosterling, M. · Brouwer, P. · Nijman, D.K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

8 Meedoen dat doe je zelf: participatiecoaches. 'Arnhem in beweging': groepsgewijze empowerment
book 2010    
Author: Cornelissen, E. · Rouw, M. · Bogman, R. · Place, S. · Brouwer, P. de · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

9 Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden
report 2010    
Author: Vos, E. de · Andriessen, S. · Akkerboom, G. · Besseling, J. · Zwaan, M. van der · Michel, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

10 Werk maken van VWNW mobiliteit : tien initiatieven voor van werk mobiliteit en hun passendheid voor het Nederlandse MKB
report 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

11 Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Eindrapportage UWV-subsidieonderzoek naar succesvolle begeleiding
report 2010    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

12 Understanding the factors that promote employability orientation : The impact of employability culture, career satisfaction, and role breadth self-efficacy
article 2009    
Author: Nauta, A. · Vianen, A. van · Heijden, B. van der · Dam, K. van · Willemsen, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

13 Boeien en Binden in partnerteams. Resultaten van het monitoren van een pilot met zelfsturende partnerteams bij Ambius
report 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Bank, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

14 The impact of labor market deregulation on productivity: A panel data analysis of 19 OECD countries (1960-2004)
article 2010    
Author: Vergeer, R. · Kleinknecht, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

15 Good effects of bad feelings: Negative affectivity and group decision-making
article 2010    
Author: Kooij-de Bode, H.J.M. · Knienberg, D. van · Ginkel, W.P. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

16 Competentiegericht opleiden en competentiemanagement ten behoeve van gemeentelijke diensten en afdelingen Werk, Inkomen en Zorg
report 2007    
Author: Piek, P. · Sanders, J. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

17 Scholingsintentie van lager opgeleide werknemers : Resultaten van een eerste meting
article 2009    
Author: Keijzer, L. · Oomens, S. · Hazelzet, A..
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

18 Zorg dat je erbij bent! Rol or bij regionale mobiliteitsnetwerken
article 2009    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Wolk, J. van der · Koning, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

19 Geschiktheid gewogen : claimbeoordeling en arbeidsongeschiktheid in Nederland 1901-2005
report 2006    
Author: Boer, W.E.L. de · Houwaart, E.S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

20 Organisation of disability evaluation in 15 countries
article 2007    
Author: Boer, W.E.L. de · Besseling, J.J.M. · Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 334 found. Next | Sort by date