Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 98 found. Next | Sort by date

1 Met de vlam in de pijp: Achema 1991, Internationaal Symposium ISSA, sectie Chemie
article 1991    
Author: Nijman, F.
Keywords: Workplace · Transport · Arbeidsveiligheid · Werknemers
[PDF] [Abstract]

2 EG-richtlijnen en arbeidsomstandigheden
article 1991    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Wetgeing · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

3 Arbo- en milieu-adviezen schuiven dichter naar elkaar toe
article 1991    
Author: Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbo
[PDF] [Abstract]

4 NVVK neemt afscheid van 'techneut als politieman' : de veiligheidskundige in de aanval
article 1998    
Author: Bennink, T. · Vergouw, E.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Nederland · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Beroepsverenigingen
[PDF] [Abstract]

5 Procesveiligheid, "Big Safety" en incidenten : hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? : verslag van de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, 22 januari 2009
article 2009    
Author: Swuste, P. · Jongen, M.
Keywords: Safety · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsveiligheid · Chemische industie · Procesindustrie
[PDF] [Abstract]

6 Contractor safety : wie betaalt de prijs? - zin en onzin van VCA : verslag van de CGC, NVVK en Essenscia bijeenkomst op 24 januari 2008
article 2008    
Author: Jongen, M. · Swuste, P.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Arbeidsveiligheid · Bouwbedrijf · Bedrijfsveiligheid · Veiligheidsdeskundigen · Ongevallen · Aannemers
[PDF] [Abstract]

7 De veiligheid van afvalverbrandingsinstallaties
article 2002    
Author: Zwanikken, S. · Swuste, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Ongevallenpreventie · Afvalmanagement
[PDF] [Abstract]

8 Arbeidsomstandigheden kort en goed : wat ieder moet weten over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek
book 1999    
Author: Roorda, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijn
[PDF] [Abstract]

9 Opkomende risico's voor arbeidveiligheid: werken in dezelfde ruimte als een cobot
report 2018    
Author: Jansen, A. · Beek, D. van der · Cremers, A. · Neerincx, M. · Middelaar, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

10 Instrumenten op het terrein van arbeid en gezondheid : een eerste inventarisatie
book 1993    
Author: Meulenbeld, C. · Lingen, P. van
Keywords: Workplace · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Research · Gezondheid · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

11 Bronaanpak veiligheid: Bedrijfsinrichting en onderhoud
report 1993    
Author: Mossink, J.C.M. · Veen, K.F. van · Verwoerd, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Beveiliging van machines · Machinebeveiligingen · Ongevallenpreventie · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

12 Veiligheid is voorwaarde voor goed onderwijs : keuze tussen Grieks en veiligheid is een vals dilemma
article 1993    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Workplace · Onderwijs · Nederland · Belgie · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Onderwijs · Opvoeding
[PDF] [Abstract]

13 Finse methode verbetert ook Nederlands werkgedrag : TUTTAVA
article 1997    
Author: Baal, J. van · Bos, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Finland · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidshygiene · Beroepshygiene
[PDF] [Abstract]

14 Boek Roels over veiligheidszorg in de lerende organisatie : samenwerken, respect en eigen verantwoordelijkheid
article 2001    
Author: Lemkowitz, S.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Wetenschap kennis · Personeelsbeleid
[PDF] [Abstract]

15 Future occupational safety and health research needs and priorities in the member states of the European Union
report 2000    
Author: Schmatberger, A. · Heselmans, M. · Debois, G. · Malmros, P. · Yrjanheilli, E. · Mounier-Verhier, R. · Schlombach, C. · Peloriaids, G. · Lydon, A. · Castriotta, M. · Roseo, G. · Houtman, I.L.D. · Nossent, S. · Sousa, J. · Maqueda Blasco, J. · Orden Rivera, V. de la · Zimmermann Virdejo, M. · Knave, G.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Research · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

16 A report on developing a checklist to assess company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture: final report
report 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, H. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
[PDF] [Abstract]

17 Monitoring of occupational safety and health in the European Union : report to the European Agency
report 2002    
Author: Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Enquetes · Arbeidsinspectie · Gezondheidstoezicht · Methodologie · Registratie · Metingen · Meetmethoden · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

18 Een checklist voor het beoordelen van veiligheidsverbeterplannen die gericht zijn op het verbeteren van veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en veiligheidscultuur
book 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, A. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

19 Ontwikkeling en test van een instrument voor het optimaliseren van crisismanagement organisaties
report 2006    
Author: Hiemstra, A.M.F. · Geel, B. van · Gallis, R. · Berlo, M.P.W. van · Rasker, P.C. · Luxemburg, M. van
Keywords: Workplace · Rampen · Calamiteiten · Arbeidsongevallen · Bedrijfsongevallen · Veiligheidsplannen · Arbeidsveiligheid · Leiding geven · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

20 Choosing between organisational & technical safety : a practical approach for industry
book 2003    
Author: Gort, J. · Reinders, J. · Zwanikken, A.L.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Industriele sector · Secundaire sector · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 98 found. Next | Sort by date