Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date

1 Arbeid in de informatiemaatschappij: nieuwe productieconcepten
bookPart 2000    
Author: Kraan, K.O. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Arbeid · Economie · Technologie · Werkloosheid · Werkgelegenheidssituatie · Arbeidsmarkt · Arbeidsverhoudingen
[Abstract]

2 New approaches to improve the health of a changing workforce
book 1999    
Author: Wynne, R. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsmarktpositie · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen · EEG-landen
[Abstract]

3 Deuren open voor doelgroepen : participatie van vrouwen, allochtonen, gehandicapten en ouderen
report 2002    
Author: Vries, S. de · Nuyens, M. · Gründemann, R.W.M. · Bruin, M.R. de · Willemsen, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Migranten · Vrouwen · Gehandicapten · Arbeidsparticipatie · Ouderenbeleid · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

4 Verklaren en ontwerpen van produktieprocessen: het debat over arbeidsprocesbenadering en sociotechniek
book 1995    
Author: Huijgen, F. · Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Nederland · Sociotechniek organisatieontwerp · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

5 Do job autonomy and negotiation self-efficacy improve employment relationships?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Competenties · Attitude · Gedrag · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Overleg · Onderhandelen · Efficiency · Persoonlijkheid · Taakautonomie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

6 Bevorderen onderhandelingsvaardigheden en taakautonomie goede arbeidsrelaties?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Overleg · Onderhandelen · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Arbeidsvoorwaardenoverlleg · Collectief onderhandelen · Taakautonomie · Nederland
[PDF] [Abstract]

7 Het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers : activiteiten van organisaties en werknemers
report 2001    
Author: Vries, S. de · Willemsen, M. · Gründemann, R. · Nuyens, M.
Keywords: Workplace · Employability · Bevordering van arbeid door vrouwen · Bevordering van arbeid door ouderen · Bevordering van herscholing of omscholing · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Sociale maatregelen · Werkgever · Zorgverlof · Verzorgingsverlof · Calamiteitenverlof · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

8 Organizing by covenant : the organization of transitional labor markets : paper IREC Conference 2004 'Governance issues in shifting industrial and employment relations' Utrecht, The Netherlands, August 26-28, 2004 : session potential and limits of national level socio-economic governance
article 2004    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Flexibilisering van de arbeid · Convenanten · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

9 Trends en toekomstmogelijkheden van flexibilisering van de arbeid : scenario-onderzoek : fase 1. literatuuronderzoek
report 2000    
Author: Verbruggen, V. · Miedema, E. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Innovatie · Flexibilisering van de arbeid · Openbare dienstverlening · Kwartaire sector · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Technologie · Flexibele arbeidsrelaties
[PDF] [Abstract]

10 Voorspellende waarde van fasering
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den · Vroome, E.M.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werklozen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Arbeidsmarkt en Technologie: Parallelsessie 2
bookPart 1998    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Werkgelegenheidspolitiek · Vraag en aanbod op arbeidsmarkt · Flexibilisering van de arbeid · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

12 Globalisering en arbeidsverhoudingen
article 2008    
Author: Vos, K. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Nederland · Medezeggenschap · Concurrentie · Vakbonden · Economie · Kapitalisme · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Globalisering · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

13 Licht op groen : cijfers over het starten van een bedrijf op latere leeftijd
report 2001    
Author: Feyter, M.G. de · Evers, G.E. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Bevordering van arbeid door ouderen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

14 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2003
report 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Arbeidsongevallen
[PDF] [Abstract]

15 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau : AVON monitor 2007
book 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O. · Have, C.J.M. ten
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Statistieken · Nederland · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Personeel · Werknemers · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Flexibele arbeidsvoorwaarden · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits
[PDF] [Abstract]

16 A digital Dutch miracle in households and firms : definitive report for the ministry of economic affairs = Dubbel delen in de digitale delta
report 2001    
Author: Wetzels, C. · Tijdens, K.
Keywords: Workplace · Telewerk · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Zorgverlof · Verzorgingsverlof · Calamiteitenverlof · Arbeid door vrouwen met kinderen · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

17 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau : AVON monitor 2004
book 2005    
Author: Sloten, G.C. van · Nauta, A. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Arbeidsvoorwaarden · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Personeel · Werknemers · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Flexibele arbeidsvoorwaarden · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[PDF] [Abstract]

18 Trends in arbeid 2002
book 2001    
Author: Smulders, P. · Houtman, I. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbeidsbelasting · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidskrachten naar arbeidsrelatie · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[Abstract]

19 Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder : hoe bedrijven en regio samen op kunnen trekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei
lecture 2015    
Author: Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsverhoudingen · Bedrijven · Werknemers · Vitaliteit · Productiviteit · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Ict en het management van arbeidsrelaties : hoe zit het met de relatie?
bookPart 2002    
Author: Ruel, H. · Leede, J. de · Looise, J.K.
Keywords: Workplace · Nederland · Telewerk · Cybernetica · informatica · informatietechnologie · Automatisering · Sociaal-wetenschappelijk onderzoek · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Competenties · Arbeidsverhoudingen industrial relations arbeidsbestel · Weergave en presentatie van informatie
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date