Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Koudebelasting en handvaardigheid : onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO, afdeling thermofysiologie
book 1992    
Author: Lotens, W.A. · Linde, F.J.G. van de · Havenith, G.
Keywords: Workplace · Koude · Fysiologie · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

2 Validering van een vragenlijstmethode voor het identificeren van personen met handeczeem in epidemiologisch onderzoek
report 1990    
Author: Smit, H.A. · Coenraads, P.J. · Lavrijsen, S.
Keywords: Workplace · Research · Epidemiologie · Eczemen · Handen · Armen · Verpleegkundigen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

3 Werkgerelateerde fysieke factoren en RSI
report 2003    
Author: Heuvel, S.G. van den · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

4 De invloed van schouderbelasting en knijpkracht op het ontstaan van RSI-klachten aan de onderarm of handen
article 2003    
Author: Kraker, H. de · Smits, M. · Visser, B. · Dieën, J.H. van
Keywords: Ergonomics · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Spieraandoeningen · Bloedsomloop · Bloedvaten · Handen · Armen · Preventie
[PDF] [Abstract]

5 RSI: de stand van zaken : bijna twee miljoen mensen hebben last van RSI
article 2006    
Author: Heuvel, S. van den · Blatter, B. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Handen · Armen · Beweging · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

6 The effect of using a laptopstation compared to using a standard laptop PC on the cervical spine torque, perceived strain and productivity
article 2004    
Author: Lindblad Berkhout, A. · Hendriksson-Larsén, K. · Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Ergonomie · Productiviteit · Handen · Armen · Spieraandoeningen · Computersystemen · Computernetwerken · Registratie · Afbeeldingen · Fotos
[Abstract]

7 Werkdruk en stress zijn van invloed op RSI-klachten aan arm
article 2003    
Author: Bongers, P. · Kremer, A. · Laak, J. ter
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Literatuuronderzoek · Handen · Armen
[Abstract]

8 Handletsel in de metaalproduktenindustrie : een checklist voor het opsporen van veiligheidsrisico's
book 1994    
Author: Knotter, M. · Hopstaken, L.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Handen · Armen · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Metaalindustrie · Metallurgie · Metaalbewerking
[PDF] [Abstract]

9 Helpt 'pauzesoftware' tegen RSI? : tijdige werkonderbreking slechts een onderdeel van integrale aanpak
article 2002    
Author: Looze, M.P. de · Heuvel, S.G. van den · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Enquetes · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Computersystemen · Computernetwerken · Preventie · Handen · Armen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

10 Work-related musculoskeletal disorders : back to work report
report 2007    
Author: Pinder, A. · Yeomans, L. · Heuvel, S. van den · Blatter, B. · Verjans, M. · Muylaert, K. · Broeck, V.de · Buffet, M.A. · Nevala, N.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Therapie · Attitude · Gedrag · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

11 Behandeling en sociaal-medische begeleiding bij verzuim door klachten van arm, nek of schouder (RSI)
article 2004    
Author: Blatter, B.M. · Heuvel, S.G. van den · Vroome, E.M.M. de · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Handen · Armen · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Repetitive strain injuries: deel 2 risicogroepen en interventies
article 1999    
Author: Bongers, P.M. · Ridder, G.M.T. de · Douwes, M. · Houtman, I.L.D. · Thé, K.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidspauze · Rusttijden · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Primaire sector · Agrarische sector · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

13 Do work-related physical factors predict neck and upper limb symptoms in office workers?
article 2006    
Author: Heuvel, S.G. van den · Beek, A.J. van der · Blatter, B.M. · Bonger, P.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Handen · Armen · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Fysieke arbeidsbelasting · Administrative Personnel · Cohort Studies · Humans · Musculoskeletal Diseases · Neck · Netherlands · Occupational Health · Prospective Studies · Questionnaires · Risk Factors · Upper Extremity · Video Recording
[Abstract]

14 Handschoenen en schorten voor de vleesverwerkende industrie : een warenonderzoek : rapportage fase 1
book 1987    
Author: Huppes, G. · Bayens, G.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Vleesindustrie · Nederland · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Beschermende kleding · Veiligheidskleding · Protective clothing · Bescherming · Armen · Armbescherming · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Technische keuringen · Veiligheidskeuringen · Testen · West-Duitsland · BRD · Slachterijen · Vleesverwerking
[PDF] [Abstract]

15 The effects of shoulder load and pinch force on electromyographic activity and blood flow in the forearm during a pinch task
article 2006    
Author: Visser, B. · Nielsen, P.K. · Kraker, H. de · Smits, M. · Jensen, B.R. · Veeger, D. · Dieën, J.H. van
Keywords: Health · Fysieke arbeidsbelasting · Bewegingsorganen · Handen armen · Bloedsomloop bloedvaten · Blood flow · Computer work · Electromyography · Upper extremity musculoskeletal disorders · Biomechanics · Blood · Electromyography · Musculoskeletal system · Musculoskeletal disorders · Ergonomics · Doppler echography · Finger · Forearm blood flow · Workload · Adult · Biomechanics · Blood Flow Velocity · Electromyography · Forearm · Humans · Male · Motor Activity · Muscle Contraction · Muscle, Skeletal · Pinch Strength · Shoulder · Torque · Upper Extremity · Weight-Bearing
[Abstract]

16 Het effect van lichamelijke activiteit op arm-, nek- en schouderklachten [The effect of physical activity on neck and upper limb symptoms]
article 2007    
Author: Heuvel, S.G. van den · Heinrich, J. · Jans, M. · Beek, A. van der · Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werknemers · Veilig en gezond werken · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie · Absenteeism · Arm disease · Clinical feature · Cohort analysis · Follow up · Human · Leisure · Medical examination · Medical record · Neck injury · Patient selection · Physical activity · Prospective study · Sport
[Abstract]

17 Physical capacity in relation to low back, neck, or shoulder pain in a working population
article 2006    
Author: Hamberg - Reenen, H.H. van · Ariëns, G.A.M. · Blatter, B.M. · Twisk, J.W.R. · Mechelen, W. van · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Biomechanics · Cohort analysis · Confidence interval · Controlled study · Demography · Endurance · Follow up · Isokinetic exercise · Low back pain · Major clinical study · Multivariate analysis · Patient mobility · Physical capacity · Prospective study · Risk factor · Spine mobility · Workload · Adult · Epidemiologic Methods · Female · Humans · Lifting · Low Back Pain · Male · Neck Pain · Physical Endurance · Sex Factors · Shoulder Pain · Social Class · Tillen · Rugklachten · Hernia · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Handen · Armen
[Abstract]

18 Identifying factors of comfort in using hand tools
article 2004    
Author: Kuijt-Evers, L.F.M. · Groenesteijn, L. · Looze, M.P.de · Vink, P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Elektrische gereedschappen · Handgereedschappen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Handen · Armen · Comfort/discomfort · Design · Hand tools · Biomechanics · Hand tools · Health care · Health risks · Musculoskeletal system · Occupational risks · Fingers · Hands · Ergonomics · Body posture · Device · Equipment · Hand disease · Information processing · Interview · Muscle · Pain · Physical parameters · Surface property · Consumer Satisfaction · Equipment and Supplies · Equipment Design · Esthetics · Human Engineering · Humans · Occupational Exposure · Population Surveillance · Posture
[Abstract]

19 Duration of computer use and mouse use in relation to musculoskeletal disorders of neck or upper limb
article 2002    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · CTD · Office workers · Risk factors · RSI · Upper extremity · VDU · Computers · Job analysis · Mice (computer peripherals) · Musculoskeletal system · Personnel · Computer users · Ergonomics · Adult · Arm · Arm disease · Body regions · Controlled study · Device · Elbow · Female · Human · Human computer interaction · Major clinical study · Male · Musculoskeletal disease · Neck injury · Occupational disease · Physical activity · Questionnaire · Shoulder · Social psychology · Statistical significance · Work environment · Working time · Workload · Wrist · Beeldschermen · Terminals · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Arbeidsbelasting · Arbeidskrachten
[Abstract]

20 Work-related physical and psychosocial risk factors for sick leave in patients with neck or upper extremity complaints
article 2007    
Author: Bot, S.D.M. · Terwee, C.B. · Windt, D.A.W.M. van der · Beek, A.J. van der · Bouter, L.M. · Dekker, J.
Keywords: Workplace · Cohort study · Neck · Upper extremity · Vomorbidity · General practitioner · Longitudinal study · Major clinical study · Medical leave · Neck injury · Occupational exposure · Pain assessment · Physical parameters · Proportional hazards model · Rating scale · Scoring system · Self report · Sitting · Social psychology · Adult · Arm Injuries · Cohort Studies · Female · Humans · Job Satisfaction · Male · Middle Aged · Musculoskeletal Diseases · Neck Pain · Netherlands · Occupational Diseases · Proportional Hazards Models · Questionnaires · Risk Factors · Sick Leave · Workload · Rugklachten · Hernia · Lichamelijke faktoren · Arbeid · Psychische factoren · Arbeid · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Stress · Geestelijke overbelasting · Attitude · Gedrag · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date