Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Ergonomie rendeert!
article 2009    
Author: Koningsveld, E.A.P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Kosten-baten analyse · Organisatiebeleid · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

2 Sectorale kosten van arbeidsomstandigheden : het onderwijs
book 2000    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Miedema, E.P. · Mossink, J.C.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Kosten baten
[PDF] [Abstract]

3 Branche Informatie Systeem (BIS) : eindrapportage exploitatie-onderzoek
report 1999    
Author: Nossent, S.
Keywords: Workplace · Arbodiensten · Bedrijfstakken · Informatieverwerking · Kosten-baten analyse · Arbobeleid · Beroepsgroepen
[PDF] [Abstract]

4 Sectorale kosten van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid
book 1999    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Thé, K.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Kosten baten · Arbobleid · Bouw
[PDF] [Abstract]

5 Europese ervaringen met sociale economie : werk voor gehandicapten en langdurig werklozen in sociale ondernemingen
report 2008    
Author: Smit, A. · Genabeek, J. van · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Productiviteit · Baten kosten analyse · Organisatiebeleid · Innovatie
[PDF] [Abstract]

6 Veiligheid loont? Kosten en baten in het MKB
report 2010    
Author: Jong, T. de · Jongen, M. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Koningsveld, E. · Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Veiligheid · MKB · Kosten · Baten
[PDF]

7 Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen : volumeontwikkeling en effectiviteit22424
report 2008    
Author: Genabeek, J. van · Andriessen, S. · Ooms, D. · Fermin, B. · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Reintegratie · Kosten-baten analyse · Onderwijs · Wajong
[PDF] [Abstract]

8 Aandacht voor werkdruk gezeur?: onderzoek: werknemers en werkgevers denken totaal anders over werkdruk
article 1998    
Author: Houtman, I. · Smulders, P. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkdruk · Nederland · Baten · Kosten · Sociale kosten · Preventie · Werkgevers
[Abstract]

9 Werkdruk in cijfers : feiten en fabels op een rij
article 1999    
Author: Houtman, I.
Keywords: Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Trend · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

10 Agressie Afgerekend. Een onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen tegen agressie en geweld in de publieke taak
report 2010    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Koningsveld, E. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Agressie · Kosten · Baten · Publieke taak
[PDF]

11 Effectiveness of worksite physical activity counseling
dissertation 2003    
Author: Proper, K.I.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsfitness · Lichaamsbeweging · Sport · Ziekteverzuim · Gezondheid · Kosten-baten analyse · Bewegingsorganen
[PDF] [Abstract]

12 Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242
book 2008    
Author: Vos, E. de · Zwinkels, W. · Besseling, J. · Heyma, A. · Klaveren, C. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Kosten-baten analyse · Meethoden · Arbeidsmarktpolitiek · Vakkennis · Arbeidsparticipatie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

13 Kosten en baten van arbocertificatie
article 1998    
Author: Verkleij, H. · Bos, J.
Keywords: Workplace · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Arbobeleid bedrijven · Certificatie · Baten · Kosten · Sociale kosten · Aannemers
[PDF] [Abstract]

14 Inzichten voor proportioneel asbestbeleid: een onderzoek naar gezondheidsrisico's in verschillende asbestblootstellingssituaties en de kosten van bijbehorend beschermingsgebied
report 2019    
Author: Schinkel, J. · Heerderik, D. · Helsloot, I. · Kraaijenbrink, S. · Vis, J.
Keywords: Health · Asbest · Blootstelling · Kosten · Baten · Gezondheid · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoek toepassing Farboregeling
report 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Jongen, M.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Investeringen · Arbobeleid bedrijven · Belasting · Non-profit organisaties · Loonbelasting · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

16 Kostenanalyse van helmetbehandeling vergeleken met een afwachtend beleid bij zuigelingen met deformatieve schedelvervorming. Cost assessment of helmet treatment compared to natural course in infants with skull deformation
report 2013    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Wijk, R.M. van · Akker, M.E. van der · Boere-Boonekamp, M.M.
Keywords: Health · Zuigelingen · Schedelvorming · Kosten baten analyse · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

17 The role of work stress in the development of accidents
article 2003    
Author: Vaas, F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Managementmethoden · Baten · Kosten · Sociale kosten · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

18 Kosten en baten-analyse: OSHIA vooraf de impact van een interventie berekenen
article 2013    
Author: Duuren-Stuurman, B. van · Uegaki, K. · Klein Entink, R.
Keywords: Kosten baten · Werknemers · Productiviteit · Ziekteverzuim · Work and Employment · Healthy Living · Life Organisation · QS - Quality & Safety WH - Work & Health · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Informatiewerk: menselijke baten en kosten
article 2007    
Author: Cremer, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Werkdruk · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Informatieverwerking · Baten · Kosten · Sociale kosten · Beroepsbeeld · Beroepsinhoud · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures · Denken · Hogere geestelijke functies · Leren · Thinking · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

20 Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: kosten van arbeidsongeschikheid en zorg
report 2016    
Author: Ploeg, K. van der · Zwaan, L. van der · Houtman, I. · Eysink, P. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Kosten-baten · Arbeid · Preventie · Ziekteverzuim · Zorggebruik · Productiviteit · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date