Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 71 found. Next | Sort by date

1 Privatisering RBB : minder ambtelijk en bureaucratisch optreden: Cursussen bedrijfsartsen moeten leiden tot slagvaardiger optreden
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Rijksdiensten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

2 Validatie van een detectie-instrument voor de opsporing van dreigend langdurig verzuim
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

3 Het melden en registreren van beroepsziekten : een evaluatie van de praktijk bij zes bedrijfsgezondheidsdiensten
book 1990    
Author: Putten, D.J. van · Smit, H.A. · Sikkema-de Graaff, J.S.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

4 Project aanstellingskeuringen dossieronderzoek bij de RBB ; Deel II: Panelonderzoek
report 1991    
Author: Kort, W.L.A.M. de · Post Uiterweer, H.W.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

5 De praktijk van sociaal-medische begeleiding en voorspellers van werkhervatting bij RSI
book 2003    
Author: Blatter, B. · Heuvel, S. van den · Bongers, P. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Werkhervatting · RSI · Chronische klachten · Ziekteverzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Beeldschermen · Bedrijfsartsen
[PDF] [Abstract]

6 Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg : eerste deelonderzoek: het oordeel van de beroepsbeoefenaren
report 1991    
Author: Draaisma, D. · Winter, C.R. de · Dam, J. · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Health · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

7 De BGD over bedrijfsgezondheidszorg; Samenvatting en beschouwing van de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg naar het oordeel van de beroepsbeoefenaren zelf
report 1991    
Author: Draaisma, D. · Dam, J. · Winter, C.R. de · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

8 Preventie van psychosociale belasting door het verbeteren van de werkorganisatie
article 2000    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Psychische arbeidsbelasting · Preventie · Luchthavens · Vliegvelden
[Abstract]

9 Dilemma voor de bedrijfsarts: collectieve ziekmelders, individueel oproepen?
article 2002    
Author: Kelder, M.J. · Weel, A.N.H. · Nauta, A.P.
Keywords: Workplace · Arbeidsgeschillen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Arbeidsconflicten · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Bij afwezigheid van klachten geen oogonderzoek: redactioneel commentaar
article 2002    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beeldschermen · Terminals · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Oogheelkunde
[PDF] [Abstract]

11 Flinke verschuiving, maar geen revolutie : de verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
article 2004    
Author: Kool, R.B. · Steenbeek, R. · Putten, D.J. van · Visser, E.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Diagnostiek · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[Abstract]

12 Hoe implementeer je preventief medische adviezen?
article 2007    
Author: Molen, H.F. van der · Hulshof, C.T.J. · Sluiter, J.K. · Duivenbooden, J.C. van · Vink, P. · Frings-Dresen, M.H.W.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Preventieve geneeskunde · Profylaxe
[PDF] [Abstract]

13 Vraagstelling vanuit het standpunt van de bedrijfsarts
article 1965    
Author: Jongh, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · IJzergieterijen · Werknemers · Staalgieterijen · Longen · Cara · Bedrijfsartsen
[PDF] [Abstract]

14 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

15 Leidraad voor huisarts & bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding bij arbeidsverzuim
report 2002    
Author: Anema, H. · Buijs, P. · Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

16 Arts of advocaat : -nWAO verandert de rol van de verzekeringsarts- : opvattingen van verzekeringsartsen over een nieuwe WAO
report 2003    
Author: Willemsen, J.H.B.M.
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Sociaal-medische begeleiding · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Ziekteverzuimbegeleiding
[PDF]

17 Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg : tweede deelonderzoek : oordelen in de cliëntorganisaties en vergelijking met de oordelen van de beroepsbeoefenaren
book 1993    
Author: Draaisma, D. · Winter, C.R. de · Dam, J. · Smulders, P.G.W. · Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Personeelsafdeling · Directeuren · Directie
[PDF] [Abstract]

18 Arbeid en stress : het vaststellen van aanpassingsproblemen in werksituaties
book 1969    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Diagnostiek · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Psychologie · Persoonlijkheid
[PDF] [Abstract]

19 Voor verbetering vatbaar (deel 2) : medische specialisten over hun samenwerking met bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding
report 2000    
Author: Amstel, R.J. van · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Samenwerking · Brainstormen · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

20 Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders : a cluster randomised controlled design
article 2003    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Kosten · Sociale verzekering · Sociale lasten · Nederland
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 71 found. Next | Sort by date