Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date

1 Bedrijfsfitness bereikt ook minder actieve werknemer
article 2000    
Author: Proper, K. · Hildebrandt, V. · Urlings, I.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

2 Frisse neus halen in de pauze werkt motiverend : bewegen op het werk
article 1997    
Author: Lingen, P. van · Urlings, I. · Stiggelbout, M. · Ooiendijk, W.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

3 Evaluatie bedrijfsfitness belastingsdienst Apeldoorn
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Ambtenaren · Bedrijfsfitness
[PDF]

4 Behoefte aan FysioSport centra en FysioSport-consultants in Nederland
report 1999    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Urlings, I.
Keywords: Workplace · Arbodiensten · Bedrijfsfitness · Fysiotherapie · Sport · Gezondheid · Ziekte
[PDF] [Abstract]

5 Sporten is vooral aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde : bewegingsprogramma's : een marginaal verschijnsel?
article 1997    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Nederland · Sport · Bedrijfsfitness · Bedrijfsrecreatie
[PDF] [Abstract]

6 Bewegen via de werkplek : inventarisatie van lopende activiteiten en leemten
report 1998    
Author: Urlings, I.J.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Bedrijfsfitness · Bewegen · Sport · Gezondheid · Arbeid · Werknemers · Werken
[PDF] [Abstract]

7 Lunchwandelen: de relatie tusen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers
book 2002    
Author: Middelkoop, M. van · Gijsbertse-Lanting, J.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheid · Bedrijfsfitness · Personeel · Werknemers · Bedrijfscultuur · Groenvoorziening
[Abstract]

8 Sport maken van werk : Nederlandse beroepsbevolking mag meer bewegen
article 1999    
Author: Proper, K. · Hildebrandt, V. · Urlings, I.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Sport · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

9 Nederlandse werknemer beweegt alleen onder voorwaarde(n) : 'Japanse toestanden' passen niet in onze cultuur
article 1997    
Author: Urlings, I. · Hildebrandt, V.H. · Lingen, P. van · Lourijsen, E. · Ooijendijk, W. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Automatisering · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

10 Wildgroei bewegingsprogramma's maakt aanbod onoverzichtelijk
article 1997    
Author: Hildebrandt, V. · Schop, A. · Lourijsen, E.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Nederland · Bedrijfsfitness · Sport · Vraag markt aanbod
[PDF] [Abstract]

11 Het effect van bedrijfsbewegingsprogramma's op bedrijfsgebonden uitkomstmaten : een systematische literatuurstudie
article 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.J. · Staal, J.B. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Bedrijfsfitness · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kosten-batenanalyse
[PDF] [Abstract]

12 Sport werkt! bewegingsstimulering in MKB-bedrijven
report 2005    
Author: Verheijden, M. · Thé, K. · Hildebrandt, V.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport
[PDF] [Abstract]

13 Effectiveness of worksite physical activity counseling
dissertation 2003    
Author: Proper, K.I.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsfitness · Lichaamsbeweging · Sport · Ziekteverzuim · Gezondheid · Kosten-baten analyse · Bewegingsorganen
[PDF] [Abstract]

14 Participatie bedrijfsbewegingsprogramma's : wie doet er mee, hoe frequent en hoe lang?
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Engbers, L.H. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport · SportbeoefeninfgWerknemers · Personeel · Werkende jongeren · Lichaamsgewicht · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding
[PDF] [Abstract]

15 Bereik en waardering van bedrijfssport en de participatie van risicogroepen
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbobeleid · Bedrijven · Bedrijfsfitness · Sportbeoefening · Sport · Werknemers · Lichaamsgewicht · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

16 Maak werk van wandelen
article 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Thé, K.H. · Ribbens, M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Lichaamsbeweging · Wandelen · Lunchpauze · Bedrijfsfitness · Gedrag · Gezondheidsvoorlichting
[PDF] [Abstract]

17 Sport werkt! : waarom bewegen goed is
report 2005    
Author: Thé, K.
Keywords: Health Ergonomics Sports · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Sport · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

18 De kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's
article 2004    
Author: Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Kosten-batenanalyse · Bedrijfsfitness · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

19 De kosten en baten van een bedrijfsfitnessprogramma
article 2006    
Author: Heinrich, J. · Proper, K. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsfitness · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kosten-batenanalyse · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Kan bewegingsstimulering psychische klachten voorkómen en verminderen? (deel 1)
article 2005    
Author: Heinrich, J. · Jans, M.P. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Bedrijfsfitness · Sport
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date