Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 287 found. Next | Sort by date

1 Bgd speelt een belangrijke rol bij reintegratie
article 1990    
Author: Dam, J.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

2 Prevention of Prolonged Workdisability due to Minor Psychiatric Disorders among Self-employed
bookPart 2004    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

3 Re-Integration of People with Disabilities: Measuring Effects
bookPart 2004    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten

4 Effectiviteitsmetingen gemeten : reïntegratie arbeidsgehandicapten in het buitenland
article 2008    
Author: Vos, E. de · Besseling, J.J.M. · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gehandicapten · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

5 Zeven bedreigingen voor de reïntegratiemarkt
article 2003    
Author: Cremer, R. · Zwart, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Concurrentie · Investeringen
[Abstract]

6 Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
article 2008    
Author: Steenbeek, R. · Jettinghoff, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Overheidsbeleid · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

7 Re-integratie van zieke werknemers : feiten, verklaringen mogelijkheden
book 2008    
Author: Piek, P. · Vuuren, T. van · Ybema, J.F. · Joling, C. · Huijs, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Werknemers · Passende arbeid
[PDF] [Abstract]

8 Het ziekteverzuim van hervattende (ex-)arbeidsongeschikten
book 1997    
Author: Andriessen, S. · Marcelissen, F. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Werkhervatting · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

9 Resultaatgericht reïntegreren : werken met een zorgsysteem voor reïntegratie
report 2000    
Author: Reijenga, F.A. · Bos, J. · Dekker, G. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Halewijn, I.A.M.J. · Meijers, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zorgsystemen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid
[PDF] [Abstract]

10 Een bonte markt in beweging : overzicht van een bloeiende bedrijfstak
article 2000    
Author: Cremer, R.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

11 Preventie en arbeid speelt grotere rol bij werk Riagg: nog niet alle instellingen overtuigd maar
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

12 Een onbetrouwbaar lijf : zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap
report 2001    
Author: Evers, G.E. · Feyter, M.G. de · Hartog, F.M.J. · Jurrij, E. · Kleermaeker, M.M. de
Keywords: Workplace · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

13 Methoden voor de (re-)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten : een literatuurstudie
book 1995    
Author: Mul, C.A.M. · Winter, C.R. de · Nijboer, I.D. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Arbeidstherapie
[PDF] [Abstract]

14 Voorbeeld-reïntegratieprotocol : beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

15 Voorbeeld reïntegratieprotocol : uitgebreid reïntegratieprotocol (met name voor grotere organisaties)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

16 Measuring effects: roads to success in rehabilitation : how to measure re-employment policies in The Netherlands? : proceedings of the conference, September 13, 2004
report 2004    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidsbeleid · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : zelfevaluatie Lisv : juridische aspecten
report 2001    
Author: Gormley, L.W. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Recht · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

18 Draaiboek voor de ontwikkeling van een reïntegratieproject voor arbeidsgehandicapten via omscholing
report 2001    
Author: Gent, M.J. van · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

19 Klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven
book 2003    
Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Lagerveld, S. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Clienten · Trajectbemiddeling · Kwaliteitsbeleid
[PDF] [Abstract]

20 Beslissingsondersteuning bij reïntegratieplannen voor arbeidsgehandicapten : onderzoek onder publieke en private uitvoerders
report 2002    
Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Reintegratie · Arbeidsongeschikhtied · Een loket model
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 287 found. Next | Sort by date