Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 88 found. Next | Sort by date

1 Exposoom: kansen voor meer effectieve preventie van beroepsziekten door stoffen
lecture 2019    
Author: Kuijpers, E. · PronK, A. · Vermeulen, R.
Keywords: Beroepsziekten · Preventie
[PDF]

2 Centrum voor Beroepsziekten heeft zeker bestaansrecht : Nederland binnenkort uit ontwikkelingsfase?
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van · Korstjens, G.
Keywords: Beroepsziekten · Arbodoc · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Brede aanpak arbozorg in beroepsgoederenvervoer: Stichting BGZ wil arbo denken versterken
article 1991    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Wegvervoer
[PDF] [Abstract]

4 Arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten, resultaten uit de arbeidsgehandicaptenmonitor van het CBS
article 2004    
Author: Besseling, J.J.M. · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Beroepsziekten · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 Looncompensatie voor beroepsziekten: wie betaalt de twijfel?
article 1990    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Preventie · Beroepsziekten
[Abstract]

6 Chronische effecten tengevolge van blootstelling aan organische oplosmiddelen : literatuuronderzoek naar de effecten van blootstelling aan organische oplosmiddelen op het centrale zenuwstelsel
book 1986    
Author: Hoogendijk, E.M.G. · Wijk, L. van
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Oplosmiddelen · Neurologie · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

7 Naar een verbeterde melding en registratie van beroepsziekten in Nederland : rapport van de Projectgroep Beroepsziekten
book 1985    
Author: Willems, J.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Statistiek · Classificatie · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

8 Huidblootstelling is een risico voor luchtwegallergie
article 2002    
Author: Arts, J. · Kuper. F.
Keywords: Workplace · Asthma · Beroepsziekten · Allergie · Huidabsorptie · Longen · Longfunctie
[PDF] [Abstract]

9 Problemen bij de opzet van een patiënt-controle onderzoek naar de relatie tussen beroep en kanker
article 1992    
Author: Putten, D.J. van · Huy, T.M.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Blaaskanker · Kanker · Carcinogenese · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

10 Praeventieve geneeskunde
book 1936    
Author: Hoeve, J. van der · Gorter, E. · Benjamins, C.E. · Loghem, J.J. van · Snoo, K. de · Tuntler, J.H. · Berg, H.M.R. van den
Keywords: Health · Geneeskunde · Preventie · Voeding · Beroepsziekten · Ziekten
[Abstract]

11 KWF start actie preventie beroepskanker : nieuwe registratieplicht voor kankerverwekkende stoffen
article 1991    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Kanker · Carcinogenese · Registratie
[PDF] [Abstract]

12 Polen arbo-ontwikkelingsland, arbo, kennis en interesse ontbreken
article 1992    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Polen
[PDF] [Abstract]

13 Organisch Psychosyndroom door oplosmiddelen? : een protocol voor de diagnostiek
book 1995    
Author: Laan, G. van der · Dun, R.E.C.S. van · Roos, Y. · Wekkings, T. · Hooisma, J. · Kulig, B. · Emmen, H.H. · Monster, A.C. · Wolff, F.A. de
Keywords: Beroepsziekten · Nederland · Diagnostiek · Gevaarlijke stoffen · Oplosmiddelen · Neuropathieen
[PDF] [Abstract]

14 Blaastumoren als beroepsziekte ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen : een literatuurstudie in opdracht het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
book 1986    
Author: Bogaerts, W.J.C.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Chemische stoffen · Gevaarlijke stoffen · Blaaskanker
[PDF] [Abstract]

15 Het melden en registreren van beroepsziekten : een evaluatie van de praktijk bij zes bedrijfsgezondheidsdiensten
book 1990    
Author: Putten, D.J. van · Smit, H.A. · Sikkema-de Graaff, J.S.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

16 Prevention of work related musculoskeletal disorders : setting priorities using the standardized Dutch Musculoskeletal Questionnaire
dissertation 2001    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Spieraandoeningen · Lichaambeweging · Lichaamshouding · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsziekten
[PDF] [Abstract]

17 Work related neck and upper limb symptoms (RSI) : high risk occupations and risk factors in the Belgian working population
report 1999    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M. · Witte, H. de
Keywords: Workplace · RSI · Rrepeterende arbeid · Preventie · Bouw · Beroepsziekten · Chronische klachten
[PDF] [Abstract]

18 Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence?
article 2009    
Author: Hooftman, W.E. · Beek, A.J. van der · Bongers, P.M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Fysieke arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bewegingsapparaat · Ziekten
[PDF] [Abstract]

19 Risicoberoepen en risicofactoren in de Nederlandse werkende populatie : arbeidsgebonden klachten van nek en bovenste extremiteiten (RSI)
article 2000    
Author: Blatter, B. · Bongers, P.M.
Keywords: Beroepsziekten · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[Abstract]

20 De pathogenese en aetiologie van de tulpenvinger
dissertation 1968    
Author: Verspyck Mijnssen, G.A.W.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Arbodoc · Nederland · Huidziekten · Dermatosen · Bloembollen · Akkerbouw · Tuinbouw
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 88 found. Next | Sort by date