Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 69 found. Next | Sort by date

1 Vragenlijsten over het functioneren van personen met aandoeningen van het bewegingsapparaat in ADL- en arbeidssituaties : Een inventariserend literatuuronderzoek
report 1993    
Author: Konijn, G. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Bewegingsstoornissen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

2 Vragenlijst Bewegingsapparaat ontwikkeld voor snelle opsporing van klachten bewegingsapparaat en gerelateerde werkomstandigheden
article 2001    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Enquetes · Bewegingsstoornissen · Arbodiensten
[Abstract]

3 Work-related risk factors for neck pain : results of a prospective cohort study
dissertation 2001    
Author: Ariëns, G.A.M.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werkstoelen · Bureaustoelen · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

4 Preventie van klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat : een verkenning van epidemiologie, mogelijkheden voor preventie en toepassing van preventieve activiteiten, uitgebreid rapport
report 1996    
Author: Bongers, P.M. · Westhoff, M.H. · Miedema, H.S. · Bloemhoff, A. · Davidse, W. · Grinten, M.P. van der · Urlings, I.J.M.
Keywords: Workplace · Mircheck · Bewegingsstoornissen · Preventie · Preventieve geneeskunde · profylaxe
[PDF] [Abstract]

5 Preventie van klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat : een verkenning van epidemiologie, mogelijkheden voor preventie en toepassing van preventieve activiteiten; samenvattend rapport
report 1996    
Author: Miedema, H.S. · Bongers, P.M. · Westhoff, M.H.
Keywords: Workplace · Mircheck · Preventie · Preventieve geneeskunde · profylaxe · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

6 Werkstress kan rug-, nek- en schouderklachten veroorzaken : nog weinig belangstelling in Nederland
article 1992    
Author: Bongers, P.M. · Winter, C.R. de · Kompier, M.A.J. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Rugklachten · Hernia · Stress · Geestelijke overbelasting · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

7 Hebben sportende werknemers minder kans op een bedrijfsongeval met letsel, met name van het bewegingsapparaat? : relatie sporten en bedrijfsongeval met letsel
article 1996    
Author: Bloemhoff, A. · Schmikli, S.L.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Mircheck · Sport · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

8 Problematiek van het bewegingsapparaat in arbeidssituaties : een meerjarenplan voor onderzoek
report 1988    
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Bewegingsstoornissen · Preventie · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim
[PDF] [Abstract]

9 Preventie beroepsgebonden problematiek van het bewegingsapparaat : inventarisatie en beoordeling van in het veld bruikbare methoden voor het registreren van houdingen en bewegingen
book 1990    
Author: Douwes, M. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Ergonomie · Mircheck · Bewegingsstoornissen · Methodologie · Arbeidsbelasting · Tijdstudie · Bewegingsstudies
[PDF] [Abstract]

10 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Buuren, S. van · Heuvel, S. van den
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Therapie · Bewegingsstoornissen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

11 De fysiologische effecten van warmtetoediening op pijn aan het bewegingsapparaat
report 1993    
Author: Does, M. · Vink, P.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Therapie · Hitte · Beweging · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

12 Providing training enhances the biomechanical improvements of an alternative computer mouse design
article 2009    
Author: Houwink, A. · Oude Hengel, K.M. · Odell, D. · Dennerlein, J.T.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ergonomie · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Bewegingsstoornissen · Economische ontwikkeling
[Abstract]

13 Repeterende handelingen : de problematiek verder verkend : resultaten van vier discussiebijeenkomsten van deskundigen
book 1993    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Huppes, G.
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Repeterende arbeid · Kortcyclisch werk · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

14 Rugklachten, fysieke belasting en preventiemogelijkheden in verzorgingshuizen : onderzoek
book 1996    
Author: Friele, R.D. · Knibbe, J.J. · Beune, H.A.T.
Keywords: Workplace · Tillen · Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Tilhulpmiddelen · Bewegingsstoornissen · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

15 Wat is het onderzoeksdomein van de epidemiologie van arbeid en gezondheid?
article 1993    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Epidemiologie · Arbeidsbelasting · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

16 Physical effects of new devices for bricklayers
article 2002    
Author: Vink, P. · Miedema, M. · Koningsveld, E. · Molen, H. van der
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk · Bewegingsstoornissen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

17 Work-related neck and upper limb symptoms
dissertation 2006    
Author: Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

18 Huisarts of hometrainer? : fysieke training en klachten bewegingskracht
article 2005    
Author: Heinrich, J. · Verheijden, M. · Anema, H. · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Arbeidsongeschikten · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Bewegingsstoornissen · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

19 Ziekteverzuim in vleesindustrie bij de horens gevat : goede sfeer succesformule voor slagen van aanpak
article 1993    
Author: Deursen, C.G.L. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Vleesindustrie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bewegingsstoornissen · Infectieziekten · Geluid · Ziekteverzuimbeleid · Nederland · Slachterijen · Vleesverwerking
[PDF] [Abstract]

20 Minder klachten en verzuim door betere keuken : het zijn niet alleen koks met lange messen
article 1993    
Author: Poll, K.J.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Keukenuitrustingen · Lawaaibestrijding · Ventilatie · Bewegingsstoornissen · Maaltijden · Drankenverstrekking
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 69 found. Next | Sort by date